ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Στα πλαίσια της ετήσιας εκπαίδευσης-ετοιμότητας του προσωπικού του Πυροσβεστικού Σώματος, η Π.Υ. Ζακύνθου την Τρίτη 16-04-2019 και ώρα 09:00, οργανώνει άσκηση πυρκαγιάς και απεγκλωβισμού ατόμων από τις εγκαταστάσεις του Ο.Δ.Α.Ζ.            .

Σκοπός της άσκησης είναι η διαπίστωση του βαθμού ετοιμότητας των υπαλλήλων της Π.Υ. Ζακύνθου, η  διαπίστωση της καλής λειτουργίας και των δυνατοτήτων του εξοπλισμού που διαθέτει η Π.Υ. Ζακύνθου για την αντιμετώπιση πυρκαγιών σε Ιδρύματα, καθώς και η βελτίωση του συντονισμού των εμπλεκόμενων φορέων με την Πυροσβεστική Υπηρεσία Ζακύνθου σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.

Ζάκυνθος Καιρός