ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Συνεδριάζει την Μ.Δευτέρα 14/10/2014 η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου στις 09:00 π.μ στο δημοτικό κατάστημα, προκειμένου να συζητήσει και πάρει αποφάσεις στα πιο κάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87):

1.- Έγκριση πρακτικού επιτροπής διαγωνισμού της προμήθειας  «Συμπληρωματικές εργασίες διαπλάτυνσης γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Βολιμων» (Εισήγηση Επιτροπή Διαγωνισμού)

2.- Έγκριση μελέτης και απ ευθείας ανάθεση του έργου «Εξωραϊσμός και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων  Τ.Κ. Μαχαιράδου 2014» (Εισήγηση Τεχν. Υπηρεσία)

3.- Έγκριση μελέτης και απ ευθείας ανάθεση του έργου «Εξωραϊσμός και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων  Δ.Κ. Αμπελοκήπων 2014» (Εισήγηση Τεχν. Υπηρεσία)

4.- Έγκριση μελέτης και απ ευθείας ανάθεση του έργου «Εξωραϊσμός και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων  Δ.Κ. Λιθακιάς 2014» (Εισήγηση Τεχν. Υπηρεσία)

5.- Έγκριση μελέτης και απ ευθείας ανάθεση του έργου «Εξωραϊσμός και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων  Τ.Κ. Μουζακίου 2014» (Εισήγηση Τεχν. Υπηρεσία)

6.- Έγκριση μελέτης και απ ευθείας ανάθεση του έργου «Εξωραϊσμός και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων  Τ.Κ. Γαϊτανίου 2014» (Εισήγηση Τεχν. Υπηρεσία)

7.- Έγκριση μελέτης και απ ευθείας ανάθεση του έργου «Εξωραϊσμός και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων  Δ.Κ. Παντοκράτορα 2014» (Εισήγηση Τεχν. Υπηρεσία)

8.- Έγκριση μελέτης και απ ευθείας ανάθεση του έργου «Εξωραϊσμός και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων  Τ.Κ. Κερίου  2014» (Εισήγηση Τεχν. Υπηρεσία)

9.- Έγκριση μελέτης και απ ευθείας ανάθεση του έργου «Εξωραϊσμός και διαμόρφωση κοινοχρήστων χώρων  Τ.Κ. Μπόχαλης  2014» (Εισήγηση Τεχν. Υπηρεσία)

10.- Έγκριση μελέτη και όρων διακήρυξης του έργου :  Αντικατάσταση Του Κεντρικού Αγωγού Υδροδότησης Από Το νταμάρι Τσιπου Δ.Δ. Λιθακιας Έως Την Κεντρική Δεξαμενή Του Δ. Ζακυνθίων στη Μπόχαλη- Αγωγός Δ1 . (χ.θ 0+342 – χ.θ3+579) (Εισηγητής κ. Μήλεσης)

11.- Διάθεση πιστώσεων (Εισηγητής κ. Βερτζάγιας)