Να συνεργαστεί με τους φορείς και να αναλάβει τις ευθύνες του, « ώστε να προωθηθούν σημαντικά έργα για το νησί», καλούν τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής

του Δήμου Ζακύνθου, το Τεχνικό Επιμελητήριο Ζακύνθου.  Συγκεκριμένα με δελτίο τύπου που εξέδωσε το γραφείο δημάρχου και αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο λειτουργίας του  προέδρου  και του αντιπροέδρου  του ΤΕΕ επισημαίνουν …

«Ο πρόεδρος και ο αντιπρόεδρος του ΤΕΕ πρόσφατα έθεσαν αυθαίρετα ζήτημα νομιμότητας για τον τόπο διεξαγωγής της Επιτροπής διαγωνισμού για το έργο της βιοκλιματικής αναβάθμισης του ιστορικού κέντρου και της πλατείας Σολωμού, το οποίο μάλιστα «διέρρευσε» στα τοπικά ΜΜΕ.

Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την δημοπρασία, ήταν καθ’ όλα νόμιμες, ενώ ο τόπος και η ώρα διεξαγωγής της καθορίζονται στην διακήρυξη του διαγωνισμού του έργου (βάσει του ν. 3669/2008), η οποία εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή του Δήμου και δημοσιεύτηκε στις εφημερίδες και στο Φ.Ε.Κ.

Επίσης, το ΤΕΕ ενημέρωσε τον Δήμο για την ένσταση του, μόλις 15 λεπτά πριν την έναρξη του διαγωνισμού. Να επισημανθεί ότι και στο παρελθόν έχουν διεξαχθεί και άλλες δημοπρασίες στο δημοτικό κατάστημα του Βανάτου (έδρα Τεχνικών Υπηρεσιών) και ποτέ δεν είχε τεθεί θέμα από το ΤΕΕ για τον τόπο διεξαγωγής τους.

Τέλος, ποτέ δεν έχουν διατυπώσει ένσταση για τον τόπο διεξαγωγής των δημοπρασιών οι συμμετέχοντες διαγωνιζόμενοι.

Βάσει των παραπάνω προκύπτει ότι ο Δήμος Ζακύνθου ακολούθησε την προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία για τον διαγωνισμό και διαφαίνεται πως οι ενστάσεις που διατυπώθηκαν δεν προέρχονταν από συλλογική απόφαση του φορέα, αλλά από τον πρόεδρο και τον αντιπρόεδρο, εξυπηρετώντας σκοπιμότητες.»