ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Ο βουλευτής Ζακύνθου Σταύρος Κοντονής κατέθεσε από 9-12-2013 ερώτηση (α/κ 4712/2009) προς τον κ. Υπουργό Εσωτερικών  με την οποία ζήτησε να πληροφορηθεί για την προοπτική κλεισίματος της δημοτικής επιχείρησης Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. στην Ζάκυνθο

και ιδίως για την τύχη των σχέσεων εργασίας των εργαζομένων στην Δ.Ε.Υ.Α.Ζ. και την άμεση αποτροπή της απώλειας της εργασίας τους. Στην απάντησή του από 31-12-2013,  ο κ. Υπουργός αναφέρεται εκτεταμένα στον νομοθετικό καθεστώς της λειτουργίας και του κλεισίματος των Δ.Ε.Υ.Α. σε όλη την Ελλάδα και ιδίως διευκρινίζει ρητώς ότι σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 26 παρ. 6. του ν. 3938/2011, οι οποίες τροποποιούν την παράγραφο 7 άρθρου 109 του ν. 3862/2010, σε περίπτωση λύσης Δ.Ε.Υ.Α. και ανάληψης των δραστηριοτήτων της από τον οικείο Δήμο, το προσωπικό με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου και ορισμένου χρόνου μεταφέρεται στον Δήμο με την ίδια σχέση εργασίας ύστερα από απόφαση του δημοτικού συμβουλίου , ενώ και οι συμβάσεις έργου που έχουν συναφθεί από τις επιχειρήσεις που λύονται εκτελούνται από τον Δήμο ως φορέα άσκησης των σχετικών δραστηριοτήτων. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι σχέσεις εργασίας  διατηρούνται και η διατήρησή τους και μεταφορά τους στον Δήμο εξαρτάται από την απόφαση του δημοτικού συμβουλίου, την οποία αυτό δεσμεύεται να πάρει. Συνεπώς, πρέπει να συνεδριάσει άμεσα το δημοτικό συμβούλιο της Ζακύνθου  και να λάβει την εκ του νόμου προβλεπόμενη απόφαση για την μεταφορά των εργασιακών σχέσεων.