ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Το Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, στο πλαίσιο της δράσης Διά Βίου Μάθηση για την Προώθηση της Επιχειρηματικότητας και την Αύξηση της Προστιθέμενης Αξίας στα Τοπικά Νησιωτικά Προϊόντα και Υπηρεσίες, διοργανώνει τον δεύτερο κύκλο της σχετικής σειράς εκπαιδευτικών Σεμιναρίων.

Το Σεμινάριο, συνολικής διάρκειας έξι ημερών, θα διεξαχθεί παράλληλα στην Κεφαλονιά, στη Ζάκυνθο και στη Λευκάδα από 10 έως 12 και 17 έως 19 Ιανουαρίου 2014.

Στόχος του σεμιναρίου είναι η ενίσχυση της επι¬χειρηματικότητας και η βελτίωση της προστιθέ-μενης αξίας των παραγόμενων στα Επτάνησα προϊόντων και υπηρεσιών. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί σε θέ¬ματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, μάρ¬κετινγκ, χρήσης νέων τεχνολογιών πληροφο¬ρικής και την αύξηση της έντασης της γνώσης (μεσαίας και υψηλής τεχνολογίας) στην τοπική παραγωγή. Η υλοποίηση του προγράμματος των σεμιναρίων θα βασίζεται στην αιχμή των σύγ¬χρονων εξελίξεων και πρακτικών, ώστε να ανα¬πτυχθεί η επιχειρηματικότητα και να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία στα τοπικά νησιωτικά προϊό¬ντα (π.χ. αγροτικά προϊόντα) και υπηρεσίες (π.χ. τουριστικές υπηρεσίες).

Το εξαήμερο Σεμινάριο είναι δωρεάν και απευ¬θύνεται τόσο σε τοπικούς παραγωγούς και επι-χειρηματίες όσο και σε αγρότες και κτηνοτρό¬φους.

Στους εκπαιδευόμενους θα χορηγηθεί βεβαίωση παρα¬κολούθησης επικυρωμένη από το Τμήμα Τεχνολογί¬ας Τροφίμων του ΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Επιστημονικός Υπεύθυνος: Ανδρέας Βιτωράτος, Αναπληρωτής Καθηγητής (e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε.)

Πληροφορίες: Γραμματεία Τμήματος, τηλ: 26950-27228 (κα Αλεξάντρα Ντούζεβιτς)

Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης «Ανάδειξη του Τεχνολογικού Ιδρύματος Ιονίων Νήσων ως Διεθνούς Πόλου Εκπαίδευσης και Καινοτομίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους.

Διά βίου μάθηση για την προώθηση της Επιχειρηματικότητας και την αύξηση της Προστιθέμενης Αξίας στα Τοπικά Νησιωτικά Προϊόντα και Υπηρεσίες

Σκοπός: Η ενημέρωση για νέα προϊόντα και υπηρεσίες και η διερεύνηση των δυνατοτήτων πρακτικής εφαρμογής τους στην τοπική παραγωγή και την παροχή υπηρεσιών, μέσω Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται σε θέματα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας, μάρκετινγκ, χρήσης τεχνολογιών πληροφορικής και στην αύξηση της έντασης της γνώσης (μεσαίας και υψηλής τεχνολογίας) στην τοπική παραγωγή. Η υλοποίηση του προγράμματος βασίζεται στην αιχμή των σύγχρονων επιστημονικών εξελίξεων και πρακτικών ώστε να αναπτυχθεί η επιχειρηματικότητα και να αυξηθεί η προστιθέμενη αξία στα τοπικά και νησιωτικά προϊόντα (π.χ. αγροτικά προϊόντα) και υπηρεσίες (π.χ. τουριστική αξιοποίηση).

 ΤΕΙ Ιονίων Νήσων: Τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων