ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Εγκρίθηκε στην τελευταία συνεδρίαση (27-12-2013) του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ζακύνθου ο προϋπολογισμός για το οικονομικό έτος 2014.

Ο προϋπολογισμός του Δήμου που ανέρχεται στα 68.673.508,73 εκατομμύρια ευρώ, συντάχθηκε λαμβάνοντας υπόψη το νέο νομοθετικό πλαίσιο, που υποχρεώνει τους ΟΤΑ να περιλαμβάνουν τα πραγματικά έσοδα και όχι τα προσδοκώμενα.

Με στόχο την οικονομική εξυγίανση του Δήμου, όπως και το 2013 έτσι και το επόμενο έτος θα γίνει μεγάλη προσπάθεια είσπραξης των εσόδων και περιορισμού των δαπανών στις απολύτως αναγκαίες. Να επισημανθεί πως, βάσει των οδηγιών κατάρτισης των προϋπολογισμών των ΟΤΑ, οι δήμοι προκειμένου να ισοσκελίσουν τον προϋπολογισμό τους, μπορούν να προσφύγουν στην αύξηση των εσόδων τους από αναπροσαρμογές των τελών. Η Δημοτική Αρχή συνειδητά επέλεξε να μην ακολουθήσει αυτή την πολιτική που θα επιβάρυνε τους δημότες. Παράλληλα, η διαφάνεια στην οικονομική διαχείριση του Δήμου και η τήρηση του προϋπολογισμού ελέγχεται σε μηνιαία βάση διαδικτυακά από το Παρατηρητήριο Οικονομικής Αυτοτέλειας των ΟΤΑ που έχει συσταθεί στο Υπουργείο Εσωτερικών και σε περίπτωση που διαπιστωθεί απόκλιση στους τριμηνιαίους δημοσιονομικούς στόχους άνω του 10% γίνεται επισήμανση και εάν η απόκλιση εξακολουθήσει να παρουσιάζεται για τα επόμενα δύο τρίμηνα, τότε ο Δήμος εισάγεται υποχρεωτικά σε πρόγραμμα εξυγίανσης.

Ένα πολύ σημαντικό γεγονός είναι πως κατά τη διάρκεια του 2013, ο Δήμος δαπάνησε πάνω από 2,5 εκατομμύρια ευρώ για την εξόφληση οφειλών των προηγούμενων Δημοτικών Αρχών.

Ο Δήμαρχος Στέλιος Μποζίκης τόνισε πως μεγάλη σημασία για τη σύνταξη του προϋπολογισμού έπαιξε ρόλο η μείωση των κρατικών κονδυλίων. Όσον αφορά τη ΣΑΤΑ, ο Δήμος θα λάβει το 2014, περίπου ένα εκατομμύριο ευρώ για έργα και άλλες υπηρεσίες. Η μείωση της χρηματοδότησης συγκριτικά με πέρυσι αγγίζει το 50%. Σημειώνεται ότι το 2009, οι πρώην έξι καποδιστριακοί δήμοι εισέπρατταν 11 εκ. ευρώ. Επεσήμανε πως η Δημοτική Αρχή δεν είναι ικανοποιημένη για όσα πρόσφερε στους πολίτες, όμως βάσει των υπαρχουσών οικονομικών συνθηκών και λαμβάνοντας υπόψη πως στην αρχή της θητείας της παρέλαβε τον Δήμο κλειστό, χρεωμένο, με μαύρες σημαίες, με απλήρωτους εργαζόμενους, η πολιτική και η ορθή οικονομική διαχείριση που ακολούθησε θεωρούνται επιτυχημένες. Πρόσθεσε δε, πως παρά τον φτωχό προϋπολογισμό, ο Δήμος θα παραμείνει ανοιχτός, θα εξακολουθήσει να προσφέρει υπηρεσίες στους πολίτες, με έμφαση στην ανακούφιση των ευαίσθητων κοινωνικά ομάδων και θα διεκδικεί χρηματοδοτήσεις για την υλοποίηση έργων μέσω των ευρωπαϊκών προγραμμάτων.