Το Τμήμα Ιστορίας θα δεχθεί φέτος συνολικά 35 επιτυχόντες, εκ των οποίων οι 22 προέρχονται από τους αποφοίτους των ΓΕΛ του 2021. Το αποτέλεσμα αυτό είναι συνδυασμός ποικίλων  παραμέτρων διαφορετικής βαρύτητας.

Πρώτον, η επιβολή της ΕΒΕ από το Υπουργείο Παιδείας με στόχο, όπως αποδείχτηκε εκ των υστέρων, τη συρρίκνωση των περιφερειακών ΑΕΙ, ανάγκασε τα τμήματα όλων των πανεπιστημίων να  ορίσουν ΕΒΕ  δεδομένης της «απειλής» ότι, αν δεν το έπρατταν, θα την επέβαλε το ίδιο το Υπουργείο. Οι δε μετέπειτα εξαγγελίες του Υπουργείου για ενίσχυση όλων των περιφερειακών-νησιωτικών ΑΕΙ στην πραγματικότητα αφορούσαν, δυστυχώς, μόνο τρία (ΔΠΘ, Αιγαίου, Δυτικής Μακεδονίας) και, εκ του αποτελέσματος, αποδείχθηκαν ανεπαρκείς ακόμα και γι’ αυτά. Το μέτρο που θα μπορούσε, στο πλαίσιο της εφαρμογής της ΕΒΕ, να ενισχύσει τα περιφερειακά ΑΕΙ σε σχέση με τα κεντρικά θα ήταν η περικοπή στα τελευταία των προσφερόμενων θέσεων,  προκειμένου να ενισχυθούν τα περιφερειακά Τμήματα της Χώρας. Το Υπουργείο, ωστόσο, δεν υλοποίησε τη δέσμευσή του να στηρίξει τα περιφερειακά και ιδίως τα νησιωτικά πανεπιστήμια.

Δεύτερον, οι συνεχείς αστοχίες του Υπουργείου Παιδείας σχετικά με την ίδρυση νέων ομοειδών με το Τμήμα Ιστορίας του Ι.Π. Τμημάτων στον ηπειρωτικό χώρο της επικράτειας και, στη συνέχεια, η ενσωμάτωσή τους σε κεντρικά Πανεπιστήμια του ηπειρωτικού χώρου λειτουργούν αποτρεπτικά για υποψήφιους, οι οποίοι ενδεχομένως θα ενδιαφέρονταν να εισαχθούν στα αντίστοιχα «παλαιά» νησιωτικά Τμήματα, όπως στο Τμήμα Ιστορίας του Ι.Π. Για αυτές τις αστοχίες δεν ήταν άμοιρες ευθυνών και οι προηγούμενες διοικήσεις του Ι.Π., οι οποίες, βασιζόμενες σε έωλες υποσχέσεις, δεν κατόρθωσαν να εκπονήσουν, μαζί με τις εκάστοτε πολιτικές ηγεσίες του Υπ. Παιδείας, σοβαρές μελέτες βιωσιμότητας των Τμημάτων που βρίσκονται εδώ και χρόνια στο νησιωτικό χώρο. Ας σημειωθεί βέβαια ότι, σε αυτό το δυσμενές διοικητικό περιβάλλον και δεδομένης της υποχρέωσης ορισμού ΕΒΕ, το Τμήμα Ιστορίας του Ι.Π. προέβαλε ως κύρια «όπλα» το σύγχρονο διεπιστημονικό πρόγραμμα σπουδών και την ακαδημαϊκή προσφορά του κατά τα 36 έτη λειτουργίας του ως μοναδικού Τμήματος Ιστορίας στην Ελλάδα. Ο ορισμός της ΕΒΕ στο 0,90 σε συνδυασμό με την οικονομική παράμετρο είχε ως αποτέλεσμα να εισαχθούν στο Τμήμα Ιστορίας του Ι.Π. πολύ λιγότεροι φοιτητές σε σχέση με τα προηγούμενα ακαδημαϊκά έτη.           

Τρίτον, το Υπουργείο Παιδείας το 2020 άλλαξε χωρίς τεκμηρίωση την αντιστοίχιση του Τμήματος για όσους φοιτητές επιδιώκουν μεταγραφή σε άλλο πανεπιστήμιο. Το αποτέλεσμα ήταν το Τμήμα Ιστορίας να αφαιρεθεί από τη μεγάλη ομάδα των Τμημάτων Ιστορίας-Αρχαιολογίας και να αντιστοιχεί μόνο με δύο Τμήματα, το Ιστορίας-Εθνολογίας ΔΠΘ και το Κοινωνικής Ανθρωπολογίας και Ιστορίας του Αιγαίου. Η δυνατότητα μεταγραφής επηρεάζει μεγάλο αριθμό των υποψηφίων φοιτητών κατά τη συμπλήρωση του μηχανογραφικού. Αυτό αποδεικνύεται και από το χαμηλό αριθμό των επιτυχόντων, που δήλωσαν τα αντίστοιχα Τμήματα περιφερειακών ΑΕΙ στις πρώτες τρεις σειρές προτίμησης.

Τέταρτον, στην κοινή γνώμη έχει αδίκως δημιουργηθεί η εντύπωση ότι οι σπουδές στην Κέρκυρα αποτελούν μια «ακριβή» επιλογή λόγω του υψηλού κόστους διαβίωσης. Ωστόσο, η ύπαρξη φοιτητικής εστίας και πανεπιστημιακής λέσχης αντισταθμίζουν την πραγματικότητα των υψηλών ενοικίων.

Η σημερινή εικόνα αδικεί κατάφωρα το Τμήμα Ιστορίας παρόλο που αυτό συμβαδίζει με τις εξελίξεις σε εγχώριο και διεθνές επίπεδο. Με 36 χρόνια ζωής αποτελεί ένα από τα παλαιότερα Τμήματα Ιστορίας στην Ελλάδα, με πρωτοποριακό και διαρκώς ανανεούμενο πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών και ανθρώπινο δυναμικό υψηλού επιπέδου και διεθνώς αναγνωρισμένο. Αυτό αποδεικνύεται από την πρόσφατη εξαιρετικά επιτυχημένη πιστοποίηση του ΠΠΣ από την ΕΘΑΑΕ, τους χιλιάδες αποφοίτους του και την ελκυστικότητα των τεσσάρων μεταπτυχιακών του προγραμμάτων.

Με βάση τα παραπάνω το Τμήμα Ιστορίας διεκδικεί:

 Α) Την κατάργηση της ΕΒΕ. Επισημαίνουμε ότι ακόμα και ο επαναπροσδιορισμός της ΕΒΕ από τα νησιωτικά Τμήματα αποτελεί μία επιλογή, που ναι μεν μπορεί ενδεχομένως να αυξήσει το αριθμό των επιτυχόντων, δεν αντιμετωπίζει όμως από μόνη της με αποτελεσματικό τρόπο τη συρρίκνωση των περιφερειακών-νησιωτικών ΑΕΙ.

Β) Σε περίπτωση συνέχισης της πολιτικής της ΕΒΕ, τη γενναία περικοπή από το Υπουργείο Παιδείας των προσφερόμενων θέσεων στα Τμήματα Ιστορίας-Αρχαιολογίας των κεντρικών πανεπιστημίων, ώστε με κριτήριο την ακαδημαϊκή προσφορά να συνεχίσουν να λειτουργούν τα τμήματα στη νησιωτική περιφέρεια.

Γ) Την επαναφορά του δικαιώματος σε υποψήφιους όλων των κατευθύνσεων να δηλώνουν Τμήματα του 1ου πεδίου. Η πολιτική αυτή εφαρμόστηκε από το 2000 έως το 2017 στο σύστημα πρόσβασης στα ΑΕΙ με επιτυχία.

Δ) Την επαναφορά της αντιστοίχισης του Τμήματος Ιστορίας του Ιονίου Πανεπιστημίου με τα υπόλοιπα Τμήματα Ιστορίας-Αρχαιολογίας, όπως ίσχυε έως το 2020.

 

Τέλος, καλούμε τη Σύγκλητο και την Πρυτανική Αρχή να σταθούν αρωγοί στη διατήρηση της φυσιογνωμίας του Τμήματος Ιστορίας, το οποίο, ως μοναδικό  περιφερειακό Τμήμα Ιστορίας, παρ’ όλες τις δυσκολίες που αντιμετώπισε έως σήμερα (κτηριακές, οικονομικές, τοπικιστικές, χωροταξικές κλπ.), κατόρθωσε να αποκτήσει άριστες υποδομές και να εμπλουτίσει το περιεχόμενο των σπουδών που παρέχει, λαμβάνοντας υπόψη τις σύγχρονες επιστημονικές εξελίξεις στον τομέα των ανθρωπιστικών επιστημών σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο, να ενισχύσει την απαιτούμενη διδασκαλία κλασικών ιστορικών ενοτήτων και να διατηρήσει τη διεπιστημονικότητα στο Πρόγραμμα Σπουδών του. Το Τμήμα Ιστορίας έχει την ωριμότητα και την εμπειρία να συνδυάζει το υψηλό ακαδημαϊκό επίπεδο με την ανάγκη περαιτέρω επαγγελματικής κατοχύρωσης των αποφοίτων του.