ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

  • Ο ΔΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ...
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ|

Κοινοποιήθηκε χθες προς τον Δήμο Ζακύνθου , από το 5ο Κλιμάκιο του Ελεγκτικού Συνεδρίου η έγκριση υπογραφής Σύμβασης για την Κατασκευη της Ο.Ε.Δ.Α Ζακύνθου .
Η διαγωνιστική διαδικασία του Δήμου Ζακύνθου  , κρίθηκε καθόλα νόμιμη και τυπική και εντός των επόμενων ημερών
η ανάδοχος Κοινοπραξία θα υπογράψει την σύμβαση με τον Δήμο Ζακύνθου , ύψους  12.377.461,72 ευρώ εκτός ΦΠΑ.
Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου, ορίζεται σε ΕΙΚΟΣΙ ΤΕΣΣΕΡΙΣ (24) μήνες από την ημέρα υπογραφής της σύμβασης, εκ των οποίων οι πρώτοι 18 μήνες αφορούν στην κατασκευή του έργου την θέση του σε λειτουργία του και την προμήθεια του κινητού εξοπλισμού, οι επόμενοι 6 μήνες στην δοκιμαστική λειτουργία   
*«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΖΑΚΥΝΘΟΥ (ΟΕΔΑ) ΖΑΚΥΝΘΟΥ»