ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

 
Το Δημοτικό Συμβούλιο  Ζακύνθου  συνεδριάζει εκτάκτως την  Πέμπτη 13 Αυγούστου  2020 και ώρα 12:00μ.μ. για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα θέματα της ημερησίας διάταξης :
  1. Έγκριση της κατεπείγουσας πρόσκλησης συζήτησης θεμάτων σε συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
  2. Έγκριση του Δ.Σ. λήψης απόφασης επί των συγκεκριμένων θεμάτων.
  3. Άμεσες ενέργειες για την ασφαλή λειτουργία του Ναυαγίου.
  4. Έγκριση Συμφωνητικού Συνεργασίας Αξιοποίησης Αποτελεσμάτων του Έργου: CULTURATION Σχεδιασμός Νησιωτικών και Διανησιωτικών θεματικών πολιτιστικών διαδρομών και ανάπτυξη εφαρμογής διαδραστικής τουριστικής ξενάγησης τουριστικής ξενάγησης των Ιονίων Νήσων. (ΠΕΔΙΝ)
Τα  θέματα  κρίνονται  επείγοντα προς συζήτηση άμεσα από το Δημοτικό Συμβούλιου, λόγω σοβαρότητας του θέματος και αναγκαστικών ημερομηνιών.

Η ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΣΦΑΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΝΑΥΑΓΙΟΥ.
Μετά την απόρριψη από το Δ.Σ. της εγκριθείσας από το Υπουργείο Τουρισμού μελέτης του Δήμου δια την ασφαλή λειτουργία του Ναυαγίου η κατάσταση που επικρατεί στο Ναυάγιο είναι άκρως επικίνδυνη δια την ασφάλεια των επισκεπτών και έχει προκαλέσει εισαγγελικές παρεμβάσεις.
Κατόπιν τούτου προτείνεται η άμεση λήψη απαραίτητων μέτρων δια την ασφάλεια των επισκεπτών και πυροπροστασίας της περιοχής και συγκεκριμένα ως κάτωθι:
1)Ελεγχόμενη είσοδος αυτοκινήτων στο πλάτωμα του Ναυαγίου ώστε να είναι συγκεκριμένος ο αριθμός των αυτοκινήτων που θα σταθμεύουν στο πλάτωμα με τους οδηγούς και τα υπόλοιπα να ευρίσκονται σε περιοχή που υφίστανται οδοί διαφυγής.
2)Υπάλληλοι καθαριότητας του Δήμου οι οποίοι θα φροντίζουν την καθαριότητα της περιοχής και θα δίνουν οδηγίες στους επισκέπτες για την δυνατότητα που έχουν στην ασφαλή φωτογράφιση και περιήγηση της περιοχής.
3)Τοποθέτηση Δεξαμενών ήδη υπάρχει στον ΦοΔΣΑ δεξαμενή αποξηλωθείσα από υδροφόρα, παραμονή μονίμως μικρού πυροσβεστικού οχήματος του Δήμου και οχήματος της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας και τις επικίνδυνες ημέρες υψηλού κινδύνου για πυρκαγιά προστασία της περιοχής είτε από εθελοντές είτε από προσωπικό του Δήμου δια πρόληψη πυρκαγιάς.
4)Να ληφθεί οποιοδήποτε άλλο μέσο απαιτηθεί μελλοντικά δια την ασφαλή προσέγγιση των επισκεπτών.
5)Να γίνει μελέτη οδού διαφυγής από το πλάτωμα, της παραλίας έως το σημείο συνάντησης των διεξόδων από Αναφωνήτρια και Βολίμες.
                                             
                                                                            Ο Δήμαρχος Ζακύνθου
 
                                                                              Νικήτας Αρετάκης
ΑΠΟΦΑΣΗ Τ.Κ ΒΟΛΙΜΩΝ |