ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

 ... την Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020  και ώρα  05:00 μ.μ  στην Αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου .
 
Μεταξύ  άλλων θεμάτων θα συζητηθούν,  η Λειτουργία του Καινούργιου Θεάτρου και Υπαίθριου Δημοτικού Θεάτρου, ενόψει της θερινής σαιζόν, η Σύσταση Επιτροπών ανά γειτονιά, και  «πρόταση οικοπέδων εντός της κοινότητας για την απόθεση των ογκωδών»

Αναλυτικά,

ΘΕΜΑ: « ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ  5ης /2020  ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ».

Καλείστε να προσέλθετε στην 5η / 2020 συνεδρίαση του Συμβουλίου της Κοινότητας Ζακυνθίων που θα διεξαχθεί  στην Αίθουσα του Πνευματικού Κέντρου (πλατεία Σολωμού) την 25η του μηνός Ιουνίου έτους 2020, ημέρα Πέμπτη και ώρα  05:00 μ.μ για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις σχετικές   διατάξεις του Ν.4555/2018 και της υπ΄ αριθ.88 με αρ.πρωτ.59846/21-08-2019 εγκυκλίου του ΥΠΕΣ.

 1. Ενημέρωση Προέδρου σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις, (εισήγηση κ. Πρόεδρος).
 2. Επικαιροποίηση του Κανονισμού Καθαριότητας και Προστασίας του Περιβάλλοντος Δήμου Ζακύνθου, (εισήγηση κ. Πρόεδρος).
 3. Χωροθέτηση κάδων εντός της κοινότητας της Πόλης Ζακυνθίων, (εισήγηση κ. Πρόεδρος).
 4. Λειτουργία του Καινούργιου Θεάτρου και Υπαίθριου Δημοτικού Θεάτρου, ενόψει της θερινής σαιζόν, (εισήγηση κ. Πρόεδρος).
 5. Πρόταση για προμήθεια καλαθίων, (εισήγηση κ. Βερτζάγιας  Μέλος)
 6. Σύσταση Επιτροπών ανά γειτονιά, (εισήγηση κ. Πρόεδρος).
 7. Πρόταση οικοπέδων εντός της κοινότητας για την απόθεση των ογκωδών σύμφωνα με την 36/2020 απόφαση του Τοπικού Συμβουλίου Πόλεως και την με αρ. πρωτ.: 1116/10-06-2020 απάντηση από την Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης, (εισήγηση κ. Πρόεδρος).
 8. Την με αρ. πρωτ.: 4373/27-02-2020 αίτηση ΑΡΧΕΛΩΝ- Σύλλογος για την Προστασία της θαλάσσιας Χελώνας, (εισήγηση κ. Πρόεδρος).
 9. Την με αρ. πρωτ.: 4419/27-02-2020 αίτηση, της κας ΜΠΑΣΤΑ ΜΑΡΙΑΣ για παραχώρηση χώρου 12 τ.μ. επί ή παραπλεύρως της πλατείας Δ. Σολωμού για τοποθέτηση οικίσκου, ο οποίος θα λειτουργήσει ως TOURIST INFORMATION CENTER, για την παροχή δωρεάν πληροφόρησης και εξυπηρέτησης των επισκεπτών και την προβολή του νησιού, (εισήγηση κ. Πρόεδρος).
 10. Την με αρ. πρωτ.: 8652/22-05-2020 αίτηση Επιχειρηματιών και Εργαζομένων επί της 21ης Μαΐου όπως, ισχύσει η πεζοδρόμηση της 21ης Μαΐου και να παραχωρηθεί πρόσθετος κοινόχρηστος χώρος 1,20 μ εκατέρωθεν του Πεζόδρομου, έμπροσθεν του υφιστάμενου κοινόχρηστου χώρου, εξασφαλίζοντας λωρίδα ελεύθερης όδευσης πεζών και ΑΜΕΑ 1,50 μ. στο μέσον του Πεζόδρομου, (εισήγηση κ. Πρόεδρος).
 11. Την με αρ. πρωτ.: 9191/29-05-2020 αίτηση, των μονίμων κατοίκων της οδού Υφαντουργείων, για εκ περιτροπής στάθμευση κατά τους μονούς μήνες στην οδό Υφαντουργείων, (εισήγηση κ. Πρόεδρος).
 12. Την με αρ. πρωτ.: 9996/09-06-2020 αίτηση της ΣΤΕΛΛΑΣ ΚΩΣΤΗ, με θέμα Ιδιοκτησία που βρίσκεται εντός ΟΤ 113 στην πόλη της Ζακύνθου, (εισήγηση κ. Πρόεδρος).
 13. Την από 09-06-2020 Υπηρεσιακή εισήγηση του Τμ. Εκδόσεων Αδειών Επιχειρήσεων - Γεν. Εμπορικών Δραστηριοτήτων - Κοιν/στων Χώρων και Υπαίθριας Δημόσιας       Διαφήμισης, για παραχώρηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, της με αρ. πρωτ.: 28378/ 05-12-2019 αίτησης της  ΜΠΙΡΜΠΑ  ΜΑΡΙΑΣ, (εισήγηση κ. Πρόεδρος).
 14. Την από 11-05-2020 Υπηρεσιακή εισήγηση του Τμ. Εκδόσεων Αδειών Επιχειρήσεων - Γεν. Εμπορικών Δραστηριοτήτων - Κοιν/στων Χώρων και Υπαίθριας Δημόσιας       Διαφήμισης, για παραχώρηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, της με αρ. πρωτ.: 1145/17-01-2020 αίτησης του ΚΑΛΟΓΕΡΗ ΚΩΣΤΑ, (εισήγηση κ. Πρόεδρος).
 15. Την από 11-05-2020 Υπηρεσιακή εισήγηση του Τμ. Εκδόσεων Αδειών Επιχειρήσεων - Γεν. Εμπορικών Δραστηριοτήτων - Κοιν/στων Χώρων και Υπαίθριας Δημόσιας       Διαφήμισης, για παραχώρηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, της με αρ. πρωτ.: 24736/24-10-2019 αίτησης του ΣΥΝΕΤΟΥ ΑΝΔΡΕΑ, (εισήγηση κ. Πρόεδρος).
 16. Την από 11-05-2020 Υπηρεσιακή εισήγηση του Τμ. Εκδόσεων Αδειών Επιχειρήσεων - Γεν. Εμπορικών Δραστηριοτήτων - Κοιν/στων Χώρων και Υπαίθριας Δημόσιας       Διαφήμισης, για παραχώρηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, της με αρ. πρωτ.: 3585/17-02-2020 αίτησης του KUMAR JAMES, (εισήγηση κ. Πρόεδρος).
 17. Την από 26-08-2019 Υπηρεσιακή εισήγηση του Τμ. Εκδόσεων Αδειών Επιχειρήσεων - Γεν. Εμπορικών Δραστηριοτήτων - Κοιν/στων Χώρων και Υπαίθριας Δημόσιας       Διαφήμισης, για παραχώρηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, της με αρ. πρωτ.: 13261/16-06-2019 αίτησης του ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, (εισήγηση κ. Πρόεδρος).
 18. Την από 26-08-2019 Υπηρεσιακή εισήγηση του Τμ. Εκδόσεων Αδειών Επιχειρήσεων - Γεν. Εμπορικών Δραστηριοτήτων - Κοιν/στων Χώρων και Υπαίθριας Δημόσιας       Διαφήμισης, για παραχώρηση άδειας χρήσης κοινόχρηστου χώρου, της με αρ. πρωτ.: 13667/19-06-2019 αίτησης του ΠΑΠΑΔΑΤΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ, (εισήγηση κ. Πρόεδρος).
 19. Την με αρ. πρωτ.: 7597/06-05-2020 αίτηση του ΟΤΕ Α.Ε για χορήγηση άδειας θέσεων στάθμευσης, (εισήγηση κ. Πρόεδρος).
 20. Την με αρ. πρωτ.: 7599/06-05-2020 αίτηση του ΠΑΥΛΟΥ ΘΕΟΔΟΣΗ- ΚΑΨΑΜΠΕΛΗ για παραχώρηση μιας θέσης στάθμευσης, (εισήγηση κ. Πρόεδρος).
 21. Την με αρ. πρωτ.: 8843/26-05-2020 αίτηση ΔΡΟΓΓΙΤΗ ΓΕΝΝΑΙΟΥ χορήγησης δύο πινακίδων (αρχή και τέλος χώρου ΠΑΡΚΙΝΓΚ) έμπροσθεν και δίπλα του οικοπέδου του, (εισήγηση κ. Πρόεδρος).
 22. Την με αρ. πρωτ.: 22814/03-10-2019 αίτηση του Ιερού Ναού Φανερωμένης Πόλεως για την παραχώρηση δύο θέσεων μπροστά στις δύο κύριες εισόδους του Ιερού Ναού, (εισήγηση κ. Πρόεδρος).
 23. Την με αρ. πρωτ.: 9326/01-06-2020 αίτηση ENTOM-Group P.C.Εντομοκτονία, (εισήγηση κ. Πρόεδρος).

 

                   Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                  ΤΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΖΑΚΥΝΘΙΩΝ

                  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΤΤΑΣ

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ              

 1.  Δημήτριος Βερτζάγιας,  Μέλος
 2.  Διονύσιος Κακολύρης (Βλατζός), Μέλος
 3.  Ιωάννης Στάθης , Μέλος
 4. Χρήστος Μεϊντάνης, Μέλος
 5.  Κωνσταντίνος Μεϊντάνης, Μέλος
 6.  Νικόλαος Μαρίνος, Μέλος
 7.  Δήμαρχος Ζακύνθου,  κ. Νικήτας Αρετάκης
 8. Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου
 9. Δ/ντρια Τεχνικών Υπηρεσιών  Δήμου Ζακύνθου,

κα Μαυρία Αγγελική

 1. Επικεφαλείς Παρατάξεων     
 2.  Διεύθυνση Υπηρεσίας Δόμησης, κ. Δ. Τουρκάκη
 3. Αντιδήμαρχο κ  Μαρινάκη
 4. Αντιδήμαρχο κ. Σεβαστιάδη
 5. Νομική Υπηρεσία Δήμου Ζακύνθου, κα Φωτοπούλου
 6. Πρόεδρο του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου
 7. Επόπτη Καθαριότητας κ. Μαρούδα