ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

 - ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ -
Στην έγκριση του 1ου πρακτικού της δημοπρασίας του έργου: "Συντήρηση Οδικού Δικτύου Π.Ε. Ζακύνθου 2019" Π/Υ: 65.128,69€ (με το Φ.Π.Α.), ως προς την νομιμότητα του, προχώρησε η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων κατα την συνεδρίασή της που πραγματοποιήθηκε με τηλεδιάσκεψη μέσω της πλατφόρμας e: Presence.gov.gr σήμερα, Τετάρτη 1 Απριλίου 2020.
Η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, ενέκρινε την ανάδειξη του Οικ. Φορέα "Γ.ΧΑΛΒΑΤΖΑΡΑ & ΣΙΑ Ο.Ε" με ποσοστό έκπτωσης 6,00% (έξη επί τοις εκατό) σε προσωρινό μειοδότη και την ανάθεση στην Διέυθυνση Τεχνικών Έργων Π.Ε. Ζακύνθου της έγγραφης ειδοποίησης του προσωρινού μειοδότη να υποβάλει εντός προθεσμίας 10 ημερών τα δικαιολογητικά του άρθρου 80 του Ν. 4412/2016 καθώς και της κοινοποίησης στους συμμετέχοντες της απόφασης έγκρισης του 1ου πρακτικού δημοπρασίας.