ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

 

  • Τους τρεις  στόχους του και τις άμεσες δεσμεύσεις του για «να ξαναγίνει η Ζάκυνθος το καθαρότερο νησί της Ελλάδας, πρωτοπόρο όπως στο παρελθόν» έδωσε στη δημοσιότητα  ο υποψήφιος Δήμαρχος Ζακύνθου  Γιώργος Αρμένης.

  Έχοντας ήδη, παρουσιάσει τις ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ του Συνδυασμού ΜΑΖΙ ΑΛΛΑΖΟΥΜΕ ΤΗ ΖΑΚΥΝΘΟ, ο Γιώργος Αρμένης, καταγράφοντας πόρτα - πόρτα τις ανάγκες και τις δυνατότητες της κάθε γειτονιάς και των μεγάλων άλυτων μέχρι σήμερα προβλημάτων του τόπου, συνεχίζει τις επισκέψεις του σε δημοτικά διαμερίσματα και τις επαφές του με  όλους του συλλόγους και φορείς  στα πλαίσια  μίας  ακόμη μορφής  διαλόγου με όλους τους πολίτες.

   

  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ-ΛΥΜΑΤΑ ΝΕΡΟ

  ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ.

  Ποτέ ξανά σκουπίδια στους δρόμους.

  Δέσμευση ότι η Ζάκυνθος θα ξαναγίνει το καθαρότερο νησί της Ελλάδας, πρωτοπόρο όπως στο παρελθόν.

  Κεντρική επιλογή της ορθολογικής διαχείρισης των απορριμμάτων είναι η  ανακύκλωση με διαλογή στην πηγή.

  1-Ολοκλήρωση όλων των διαδικασιών ώστε να ξεκινήσει άμεσα το έργο, Εργοστάσιο Μηχανικής Ανακύκλωσης και ΧΥΤΥ, στο Λίβα και ολοκλήρωσή του στο μικρότερο δυνατό χρόνο με προτεραιότητα στην κατασκευή του ΧΥΤΥ .                                                                                                                                                 

   Διασφάλιση κατά την μελέτη, κατασκευή και λειτουργία του ότι θα τηρούνται όλοι οι περιβαλλοντικοί όροι.                                                                                                                              

   Προσπάθεια συμπληρωματικών έργων για την συλλογή ανακυκλώσιμων κατάλοιπων από την μηχανική διαλογή προς ενεργειακή αξιοποίηση που θα μειώνουν επί πλέον το προς ταφή υπόλειμμα με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021-2027.                                                                 

     Δέσμευση : Με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου θα  θεσμοθετήσουμε κοινωνικό έλεγχο ( Επιτροπή από κοινωνικούς, επιστημονικούς και παραγωγικούς φορείς) περιβαλλοντικής παρακολούθησης της λειτουργίας των εγκαταστάσεων στο Λίβα.

  2-Επικαιροποίηση της μελέτης και άμεση αποκατάσταση του υπερκορεσμένου ΧΥΤΑ στο Σκοπό με εξασφάλιση χρηματοδότησης,  από εθνικούς πόρους.                                                 

    Η αποκατάσταση του ΧΥΤΑ αποτελεί και υποχρέωση απέναντι στην Ε.Ε. Σε διαφορετική περίπτωση, αν δεν υλοποιηθεί το συγκεκριμένο έργο, εκκρεμεί προσφυγή στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο και η επιβολή υψηλού προστίμου.                                                                                

    Η μελέτη αποκατάστασης θα προβλέπει την επεξεργασία ενός τμήματος (επιφανειακού) των  σύμμεικτων σκουπιδιών με στόχο την ανάκτηση ενός μέρους των  θαμμένων ανακυκλώσιμων υλικών ώστε να μειωθεί ο όγκος.                                                                    

   Επιμελημένη και σύμφωνα με τούς όρους λειτουργίας του βιολογικού στο Σκοπό ώστε να μη ρέουν στραγγίδια στο περιβάλλον σε συνεργασία με την ΔΕΥΑΖ η οποία διαθέτει και την αναγκαία τεχνογνωσία.                                                                                                            Περιβαλλοντική παρακολούθηση του ΧΥΤΑ για όσα χρόνια αυτό προβλέπεται.           

      Τελικός στόχος η διαμόρφωση περιβαλλοντικού πάρκου στο Σκοπό.

  3-Αποκατάσταση όλων των παράνομων χωματερών που έχουν δημιουργηθεί σε πολλές περιοχές της Ζακύνθου με την εναπόθεση σκουπιδιών την περίοδο που δεν γινόταν αποκομιδή.

  4-Επαναθεμελίωση της ανακύκλωσης με διαλογή στην πηγή. Η ανακύκλωση πέρα από τα περιβαλλοντικά οφέλη αποτελεί και υποχρέωση απολύτως δεσμευτική του Δήμου μας  που απορρέει από τον Εθνικό  και Περιφερειακό σχεδιασμό διαχείρισης των απορριμμάτων αλλά και απέναντι στην ΕΕ.                                                                                                                            

    Απαραίτητη προϋπόθεση η συνέπεια στην εφαρμογή των προγραμμάτων ανακύκλωσης από τον ΦΟΣΔΑ και η συνειδητή συμμετοχή των πολιτών  στα προγράμματα ανακύκλωσης. Άρα απαιτείται συστηματική προσπάθεια ενημέρωσης των πολιτών για την αναγκαιότητα της ανακύκλωσης αλλά και τα προγράμματα ανακύκλωσης του ΦΟΣΔΑ.                  

      Ενημέρωση των μαθητών με μαθήματα για την ανακύκλωση στα σχολεία σε συνεργασία με τις διευθύνσεις της εκπαίδευσης.                                                                                                         

      Κάρτα ανακυκλωτή για νέους ανακυκλωτές.                                                                                                   

    Λειτουργία στο κέντρο της Πόλης κέντρου συλλογής ανακυκλώσιμων υλικών ειδικά για νέους όπου τα προς ανακύκλωση συλλεγόμενα υλικά θα ζυγίζονται και θα καταγράφονται στην καρτέλα του κάθε ανακυκλωτή.                                                                                                                         

         Βραβεύσεις των πρωτοπόρων ανακυκλωτών.                                                                                   

    Διανομή κάδων κομποστοποίησης σε πολίτες που επιθυμούν.                                                    

    Δίκτυο καφέ κάδων για την συλλογή οργανικών-ζυμώσιμων απορριμμάτων. Ο διαχωρισμός των οργανικών από τα άλλα απορρίμματα  σε επιχειρήσεις εστίασης   και ξενοδοχείων all inclusive θα είναι υποχρεωτικός.                                                                                             

        Αναβάθμιση και επέκταση του μηχανολογικού εξοπλισμού του ΚΔΑΥ και ορθολογική λειτουργία ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στις αυξημένες  ανάγκες. Αναζήτηση αναδόχου για την λειτουργία του αξιοποιώντας και την αρνητική μέχρι τώρα εμπειρία.                            

        Δημιουργία πράσινων σημείων συγκέντρωση ανακυκλώσιμων υλικών. 2-3 σταθερών και 8-10 κινητών. Δίκτυο κάδων ανακύκλωσης.                                                                          

      Επέκταση της ανακύκλωσης και σε άλλα υλικά π.χ. λάδια συνεργείων αυτοκινήτων, λάδια εστιατορίων, μπαταρίες κ.τ.λ.

  5-Ριζική αναδιοργάνωση των υπηρεσιών του ΦΟΣΔΑ.                                                                            Νέο οργανόγραμμα προσαρμοσμένο στις νέες ανάγκες, ιδιαίτερα ενισχυμένο με τεχνικούς επιστήμονες  ώστε να μπορεί να ανταποκρίνεται στο σχεδιασμό και την   υλοποίηση των νέων προγραμμάτων που πρέπει να υλοποιεί ο ΦΟΣΔΑ ώστε να ανταποκρίνεται στους στόχους του Εθνικού Σχεδιασμού, την λειτουργία του μηχανολογικού εξοπλισμού των εγκαταστάσεων και την περιβαλλοντική παρακολούθηση στο Λίβα                          

       Επισκευή και συντήρηση των αυτοκινήτων αποκομιδής και ανακύκλωσης ώστε να εξασφαλισθεί η επάρκεια των αναγκαίων μέσων.                                                                    

  Εξάντληση κάθε δυνατότητας προσλήψεων ώστε να υπάρχει το αναγκαίο ανθρώπινο δυναμικό.                                                                                                                                           

  Μεταφορά της διοίκησης του ΦΟΣΔΑ από το Ξενία στο χώρο του ΚΔΑΥ ώστε να υπάρχει έλεγχος ,εποπτεία και συντονισμός του ανθρώπινου δυναμικού και του εξοπλισμού,

   

  6-Κρίσιμο στοιχείο της διαχείρισης των απορριμμάτων είναι η αποκομιδή.                 

    Δίκτυο κάδων σε όλο το νησί ορθολογικά τοποθετημένων. Στις μη τουριστικές περιοχές η κατανομή των κάδων θα αξιοποιεί την εμπειρία της τελευταίας διετίας και θα υπάρχουν συστάδες κάδων αποκομιδής και ανακύκλωσης 3-5 σε κάθε κοινότητα.                       

   Υπογειοποίηση κάδων ιδιαίτερα στην Πόλη σύμφωνα με το σχεδιασμό του 2014.                                                                                      

   Σωστά σχεδιασμένα και αυστηρά εκτελούμενα προγράμματα αποκομιδής.                             Πρόγραμμα πλύσης των άδων.                                                                                                        Φροντίδα για τον καθαρισμό των βάσεων των κάδων.                                                                     Ειδικά προγράμματα συλλογής ογκωδών αντικειμένων.                                                 

   Επαναφορά των εκστρατειών καθαριότητας Μάιο και Οκτώβριο για συλλογή ογκωδών αντικειμένων και καθαρισμού χώρων.                                                                                      

  Αποτελεσματική οργάνωση της πεζής καθαριότητας

  Διαμόρφωση κανονισμού καθαριότητας που θα περιγράφονται οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των πολιτών όπως και εκείνα  του ΦΟΣΔΑ και οι αναγκαίες κυρώσεις σε περίπτωση μη συμμόρφωσης.                                                                                                                                       

    7-   Αδειοδότηση χώρου για την διαχείριση αδρανών υλικών και ογκωδών αντικειμένων.

  8-Προσπάθεια εξορθολογισμού του τρόπου υπολογισμού των δημοτικών τελών καθαριότητας με στόχο ο υπολογισμός να γίνεται με βάση τα παραγόμενα σκουπίδια.

  9-Εφαρμογή εκτεταμένου προγράμματος μυοκτονίας

   

  ΛΥΜΑΤΑ

  Είναι γνωστό ότι ο υπάρχων βιολογικός δεν επαρκεί για την ανάγκες επεξεργασίας λυμάτων ιδιαίτερα τους θερινούς μήνες. Σχεδιάστηκε πριν χρόνια, με δυνατότητα επεξεργασίας10.000m3 το 24ωρο. Σήμερα οι ποσότητες έχουν αυξηθεί σε περίπου 15.000m3 το 24ωρο (14.500m3 το 24ωρο τους μήνες Ιούλιος, Αύγουστος, Σεπτέμβριος το 2018).Είναι προφανές ότι η δυναμικότητα δεν επαρκεί. Τα αποτελέσματα τα βιώσαμε το φετινό καλοκαίρι με τις μολυσμένες θάλασσες.

  Η επίλυση αυτού το προβλήματος απαιτεί χρόνο ,σχεδιασμό ,μελέτες, χρηματοδότηση, κατασκευή. Απαιτούνται όμως και άμεσα μέτρα για την αντιμετώπιση της οξύτητας του προβλήματος και βελτίωση της υπάρχουσας κατάστασης.

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  • Δεσμευόμαστε, ότι ως νέα Δημοτική Αρχή στο πρώτο εξάμηνο θα έχουμε ολοκληρώσει την μελέτη για την επιλογή της πιο πρόσφορης, οριστικής αντιμετώπισης του προβλήματος από άποψη κόστους, χρόνου κατασκευής, περιβαλλοντικών επιπτώσεων και λειτουργικότητας ( π.χ. επέκταση του υπάρχοντος βιολογικού ή δημιουργία νέων, πόσους και που;).
  • Η λύση που θα επιλεγεί , μετά και από δημόσια διαβούλευση, θα προωθηθεί με όλους τους δυνατούς τρόπους, θα αποτελεί ζήτημα πρώτης προτεραιότητας για μας, ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να ξεκινήσει το έργο ή τα έργα.
  • Μέτρα βελτίωσης του υπάρχοντος βιολογικού, με βελτίωση και επιμελημένη συντήρηση του μηχανολογικού εξοπλισμού, αυστηρή τήρηση των οδηγιών λειτουργίας ώστε να εξασφαλισθεί η μεγίστη δυνατή απόδοση. Αξιοποίηση και στενή συνεργασία με τον τεχνικό σύμβουλο.
  • Συγκρότηση τεχνικής ομάδας με τον κατάλληλο εξοπλισμό που θα λειτουργεί σε 24ωρη βάση ώστε να αντιμετωπίζονται έκτακτες καταστάσεις και ζημιές ιδιαίτερα τους μήνες αιχμής παραγωγής λυμάτων.
  • Αντιμετώπιση του προβλήματος με την λυματολάσπη μέχρις την οριστική αντιμετώπιση.
  • Συνεργασία με Λιμεναρχείο αλλά και επιθεωρητές περιβάλλοντος του Υπουργείου Περιβάλλοντος ώστε να σταματήσει η αυθαίρετη και παράνομη ρίψη λυμάτων από τα ημερόπλοια, που πια έχει ξεφύγει από κάθε όριο.
  • Ολοκλήρωση του αποχετευτικού στην Πόλη και επέκταση ώστε να καλύπτονται τουλάχιστον σε πρώτη φάση ολοκληρωμένα η Μπόχαλη και οι τουριστικές περιοχές που είναι ήδη συνδεδεμένες.
  • Αντιμετώπιση των προβλημάτων του δικτύου αποχέτευσης του Καλαμακίου.
  • Νομιμοποίηση του υπάρχοντος δικτύου στη περιοχή του Πλάνου.
  • Επιβολή μέτρων σε μεγάλες ξενοδοχειακές μονάδες, πάντα μετά από διαβούλευση, τα οποία θα ομαλοποιούν το ρυθμό ροής των λυμάτων τους στο δίκτυο και θα τηρούν τους περιβαλλοντικούς όρους βάσει των οποίων αδειοδοτήθηκαν.
  • Αυστηρός έλεγχος της σωστής λειτουργίας βιολογικών εγκαταστάσεων σε ξενοδοχειακές μονάδες όπου δεν υπάρχει αποχετευτικό δίκτυο σε συνεργασία με το ΚΕΠΕ.

   Παρεμβάσεις στον τρόπο τιμολόγησης  ώστε αυτός να ανταποκρίνεται στην πραγματική ποσότητα παραγωγής λυμάτων και στο πραγματικό κόστος μεταφοράς από τον παραγωγό λυμάτων στον βιολογικό.

   

   ΝΕΡΟ

  Υποχρέωση του Δήμου αλλά και δικαίωμα του κάθε πολίτη είναι η εξασφάλιση της συνεχούς  παροχής νερού σε ικανοποιητικές ποσότητες, και  με τις κατάλληλες για πόσιμο νερό προδιαγραφές.  Όμως και σε αυτό το ζήτημα υπάρχουν μεγάλα προβλήματα.               

   Η ΔΕΥΑΖ αδυνατεί να καλύψει τις ανάγκες των πολιτών και των επιχειρήσεων σε νερό.      Δεν υπάρχει συνεχής ροή νερού στα νοικοκυριά και στις επιχειρήσεις ,εκτός εξαιρέσεων.     Η ποιότητα είναι ακατάλληλη για πόσιμο, το εμπόριο του νερού ανθεί, και η κυκλοφορία του εμφιαλωμένου νερού επίσης.                                                                                         

   Υπάρχουν ακόμη δίκτυα, με τον απαγορευμένο για τέτοια χρήση, αμίαντο, δίκτυα τα οποία λόγω φθοράς δεν μπορούν να δεχθούν τις αναγκαίες πιέσεις για την σωστή λειτουργία του συστήματος διανομής του νερού, ιδιαίτερα στην Πόλη.                                                                    

  Είναι γεγονός ότι με την ολοκλήρωση του αγωγού μεταφοράς Λιθακιά-Μπόχαλη η κατάσταση του νερού από άποψη ποσότητας και ποιότητας έχει βελτιωθεί.( έργο το οποίο μελετήθηκε, εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση και δημοπρατήθηκε επί Δημαρχίας Μποζίκη ( 2010-2014).                                                                                                                                           Αυτό αποδεικνύει ότι με κατάλληλες παρεμβάσεις μπορεί η κατάσταση να βελτιωθεί περαιτέρω μέχρι την οριστική επίλυση του προβλήματος.

  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

  1.Ορθολογική διαχείριση  των υπαρχόντων ποσοτήτων ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες  των διαφόρων περιοχών με δίκαιο τρόπο. Αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων της τεχνολογίας ( τηλεχειρισμός) στη διαχείριση του νερού αλλά και των γεωτρήσεων.         

  2- Αναδιοργάνωση των τεχνικών υπηρεσιών της ΔΕΥΑΖ και εξασφάλιση των αναγκαίων τεχνικών μέσων ώστε να εξασφαλίζεται η γρήγορη αποκατάσταση βλαβών.

  3-Αντικατάσταση όλων των αγωγών με αμιαντοσωλήνες και όλων των φθαρμένων αγωγών ώστε να περιορισθούν οι μεγάλες απώλειες ποσοτήτων νερού και οι συχνές βλάβες.

  4- Παρεμβάσεις για την αύξηση των ποσοτήτων και βελτίωση της ποιότητας.                        

  Α) Σωστή και σύμφωνα με τις υποδείξεις του ΙΓΜΕ άντλησης νερού από κάθε γεώτρηση ώστε να αποτρέπεται η υπεράντληση και περαιτέρω υφαλμύρωση.                                          

   Β) Έργα για το εμπλουτισμό του υδροφόρου ορίζοντα.                                                                 

   Γ) Σε συνεργασία με το ΙΓΜΕ αναζήτηση και αξιοποίηση νέων υδάτινων αποθεμάτων τα οποία υπάρχουν.

  5-Μέτρα για την αποφυγή μη τιμολόγησης ποσοτήτων νερού που καταναλώνονται. Αντικατάσταση χαλασμένων ρολογιών. Οι τις παράνομες υδροληψίες θα σταματήσουν το πρώτο εξάμηνο αφού  αναλάβουμε τη διοίκηση του Δήμου. Μετά από ένα εύλογο χρονικό διάστημα αποκατάστασης που θα δοθεί στους παρανομούντες,  θα γίνει συστηματικός έλεγχος από τεχνικούς της ΔΕΥΑΖ και τα τοπικά συμβούλια σε όλες τις συνδέσεις και θα υπάρξουν μεγάλα χρηματικά πρόστιμα σε όσους δεν συμμορφωθούν.

  6-Προσπάθεια για αντιμετώπιση του χρέους της ΔΕΥΑΖ στη ΔΕΗ το οποίο μπορεί  να οδηγήσει αν δεν αντιμετωπισθεί σε διακοπές λειτουργία των γεωτρήσεων.

  7- Πολιτική τιμολόγησης η οποία θα ανταποκρίνεται στο πραγματικό κόστος, θα αποτρέπει την κατασπατάληση και θα προνοεί για οικονομικά αδύναμους συμπολίτες μας. 

  Eνδεικτικά:

  Τη  Δευτέρα  22-4-2019 ο υποψήφιος Δήμαρχος Γιώργος Αρμένης και μέλη του Συνδυασμού ,<< Μαζί  Αλλάζουμε τη Ζάκυνθο >> , συναντήθηκαν με το Διοικητικό Συμβούλιο των Δασκάλων και Νηπιαγωγών. Αντηλλάγησαν απόψεις και  ενημερώθηκαν  ουσιαστικά για τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στο νησί μας. Συγκεκριμένα , ο σύλλογος έκανε αναφορά , κυρίως στις πολλαπλές ανάγκες όλων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Επιπλέον ο υποψήφιος Δήμαρχος   Γιώργος Αρμένης , τόνισε ότι η προσπάθεια αυτού και του Συνδυασμού του, θα είναι άμεση, προκειμένου να επιλυθούν τα χρόνια και ουσιαστικά προβλήματα της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και εκτός των άλλων  δεσμεύτηκε για την δημιουργία ενός μόνιμου συνεργείου συντήρησης των Σχολικών Συγκροτημάτων του νησιού μας. 
  --------------

  Συνάντηση , στο Πολιτιστικό Κέντρο Πηγαδακίων ,με  κατοίκους της περιοχής , πραγματοποίησε ο υποψήφιος Δήμαρχος Γιώργος Αρμένης και οι υποψήφιοι δημοτικοί σύμβουλοι ,του συνδυασμού <<Μαζί Αλλάζουμε τη Ζάκυνθο>>. Οι κάτοικοι της περιοχής εξέφρασαν τα προβλήματα , στον υποψήφιο Δήμαρχο και κυρίως αναφέρθηκαν στην εγκατάλειψη της περιοχής τους. Ο κ. Αρμένης τους τόνισε και δεσμεύτηκε ως προς αυτό ,ότι στο επίκεντρο της προσοχής, της νέας Δημοτικής Αρχής ,είναι η λειτουργία των δημοτικών κοινοτήτων. Πρώτο μέτρο ,θα είναι η κατανομή του Τεχνικού Προγράμματος  ΣΑΤΑ ,στην κάθε κοινότητα, και η λειτουργία  του θεσμού , της πάγιας προκαταβολής ,για την αντιμετώπιση των έκτακτων αναγκών των χωριών μας.   

  -----------------

  Επίσκεψη στους Παιδικούς Σταθμούς, Καλλιτέρου, Κατασταρίου , και Λιθακιάς , πραγματοποίησαν  τη Παρασκευή 19-4-2019, ο Υποψήφιος Δήμαρχος Γιώργος Αρμένης και μέλη του Συνδυασμού, << Μαζί Αλλάζουμε τη Ζάκυνθο >>. Ενημερώθηκαν  για τα πάμπολλα προβλήματα , που αντιμετωπίζει , ο ευαίσθητος αυτός τομέας λειτουργίας του Δήμου μας. Ο κ. Αρμένης άκουσε τους προβληματισμούς των  εργαζομένων , στους  Παιδικούς Σταθμούς και τους τόνισε,  ότι την επομένη των εκλογών ,οι παρεμβάσεις του για την εύρυθμη λειτουργία των σταθμών , θα είναι ουσιαστικές και επιτυχείς. Ενώ επεσήμανε, ότι  ο Συνδυασμός του , θα συμβάλει και θα επιδιώξει, ώστε το προσωπικό ορισμένου χρόνου στους Παιδικούς Σταθμούς ,  να  μετατραπεί σε αορίστου χρόνου , γιατί καλύπτουν πάγιες και διαρκείς ανάγκες του φορέα.  Επίσης δεσμεύτηκε, ότι καμία οικογένεια, που πληρεί τις προϋποθέσεις , δεν θα μείνουν τα παιδιά της εκτός Παιδικών Σταθμών. 

  -----------------------