ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Στα 100 δισ. δολ. υπολογίζεται το οικονομικό μέγεθος του ιατρικού τουρισμού ετησίως σε παγκόσμιο επίπεδο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις των οργανισμών της τουριστικής βιομηχανίας που δραστηριοποιούνται στον εν λόγω τομέα.

Ειδικότερα,  ο οργανισμός Ασθενείς Χωρίς Σύνορα, (Patients Beyond Borders) υποστηρίζει ο όγκος που προκύπτει από τον ιατρικό τουρισμό,  κυμαίνεται από 45,5 δις δολάρια έως 72 δις δολάρια, ενώ η Ένωση Τουρισμού Υγείας, (Medical Tourism Association) αναφέρει ότι ο ιατρικός τουρισμός αγγίζει τα  100 δις δολάρια, συνεπώς η αξία της ιατρικής τουριστικής αγοράς διαφοροποιείται σε μεγάλο βαθμό, ανάλογα με τις πηγές εκτίμησης.  

Η πλειονότητα των χωρών που ασχολείται με την παροχή φροντίδας στους τουρίστες υγείας, έχει ως κίνητρο την αύξηση του επιπέδου των εισοδημάτων από συνάλλαγμα και κατ’ επέκταση τη βελτίωση της θέσης  του ισοζυγίου πληρωμών.

Εξάλλου, σε συνάρτηση με τη συνεχή ανάπτυξη του παγκόσμιου τουρισμού, όλο και περισσότεροι άνθρωποι ταξιδεύουν για λόγους υγείας. Οι συγκεκριμένες ροές διευκολύνθηκαν από προσιτά, προσβάσιμα ταξίδια και άμεσα διαθέσιμες πληροφορίες μέσω του διαδικτύου. Όμως λόγω των περιορισμένων, κατακερματισμένων και συχνά αναξιόπιστων δεδομένων, καθώς και διαφορετικών ορισμών για τον ιατρικό τουρισμό και τα χαρακτηριστικά του, είναι δύσκολο να εκτιμηθεί το μέγεθος και η ανάπτυξη του ιατρικού τουρισμού ως ανεξάρτητη αγορά.

Σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού, στο πλαίσιο της στρατηγικής τους για τον ιατρικό τουρισμό, οι εκάστοτε προορισμοί πρέπει να εξετάζουν προσεκτικά τα ζητήματα  διευκόλυνσης των ταξιδιών, όπως είναι η πολιτική θεωρήσεων, η ενισχυμένη συνδεσιμότητα, η ασφάλεια και ασφάλιση, οι υποδομές για τα άτομα με αναπηρία, η προσέλκυση επενδύσεων, η θέσπιση ρυθμιστικού πλαισίου, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας, των κινήτρων και των προτύπων , η ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και των υποδομών, η εκπαίδευση και ανάπτυξη δεξιοτήτων, η πιστοποίηση των εγκαταστάσεων και πρακτικών του ιατρικού τουρισμού καθώς και η περαιτέρω ανάπτυξη του συγκεκριμένου τουριστικού προϊόντος, το οποίο περιλαμβάνει επίσης τη βιομηχανία των επιχειρηματικών συναντήσεων ή τη γαστρονομία.

Άλλωστε, ο ιατρικός τουρισμός μπορεί να λειτουργήσει ως "όπλο" στην αντιμετώπιση της εποχικότητας, καθώς δεν ακολουθεί απαραιτήτως ένα εποχικό πρότυπο.

Προς αυτή την κατεύθυνση, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Τουρισμού σε συνεργασία με την  Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ταξιδιών (ETC), εξέδωσε νέα έκθεση για τον  ιατρικό τουρισμό. Μέρος του κοινού ερευνητικού προγράμματός , αποτελεί και  η πρώτη προσπάθεια να καθοριστεί μια συνεκτική αντίληψη για τον ιατρικό τουρισμό, να καθοριστούν και να προσδιοριστούν τα κίνητρα των ταξιδιωτών που αναζητούν υπηρεσίες σχετικές με την υγεία.

Η υγεία, η υγιεινή, η ευεξία και ο ιατρικός τουρισμός έχουν αυξηθεί εντυπωσιακά τα τελευταία χρόνια, με αποτέλεσμα να καταστούν όλο και πιο σημαντικοί σε πολλούς προορισμούς. Ο ιατρικός τουρισμός είναι ένα αναδυόμενο, παγκόσμιο, σύνθετο και ταχέως μεταβαλλόμενο προϊόν που πρέπει να κατανοηθεί καλύτερα από προορισμούς που επιθυμούν να αξιοποιήσουν τις ανάλογες ευκαιρίες και να αντιμετωπίσουν όσο το δυνατόν καλύτερα τις προκλήσεις.

Η «Εξερεύνηση του Τουρισμού Υγείας» προτείνει μια ολοκληρωμένη ταξινόμηση με συνεπή ορολογία για τον καθορισμό και την περιγραφή του περίπλοκου συστήματος ταξιδιών υγείας και παρέχει ένα πρακτικό εργαλείο για τους Εθνικούς Οργανισμούς Τουρισμού (NTOs) και τους Οργανισμούς Διαχείρισης Προορισμών (DMOs) που επιθυμούν να αναπτύξουν τον ιατρικό τουρισμό.

Όπως αναφέρεται στην έκθεση, ο τουρισμός υγείας καλύπτει τους τύπους τουρισμού που έχουν ως πρωταρχικό κίνητρο τη συμβολή στη σωματική, ψυχική και  πνευματική υγεία, μέσω ιατρικών επιστημονικών μεθόδων,  ευεξίας και σχετικών δραστηριοτήτων.

Η έκθεση επίσης, αντικατοπτρίζει τους παράγοντες που διαμορφώνουν τον τουρισμό στον τομέα της υγείας, όπως είναι οι τεχνολογικές εξελίξεις, η προσωπική υγεία, η προστασία προσωπικών δεδομένων και η αστικοποίηση. Εξετάζει επίσης την αγορά, την προσφορά και τη ζήτηση στον ιατρικό τουρισμό, παρέχοντας παράλληλα παραδείγματα διαχείρισης της εμπορίας. Τέλος, η μελέτη προτείνει μια δέσμη δράσεων, οι οποίες περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων τη βελτιωμένη συλλογή δεδομένων και την ακριβέστερη μέτρηση σε πιο προσβάσιμο και βιώσιμο ιατρικό τουρισμό, ο οποίος όμως απαιτεί περαιτέρω συνέργειες.

 

 

Ζάκυνθος Καιρός