Δεν κατάφεραν να καταλήξουν σε συμφωνία για τον κανονισμό του Πράσινου Ψηφιακού Πιστοποιητικού το Ευρωκοινοβούλιο, το Συμβούλιο της ΕΕ και η Πορτογαλική Προεδρία χθες βράδυ και έτσι οι διαπραγματεύσεις οδηγούνται σε τέταρτο γύρο συζητήσεων αύριο Πέμπτη.

Το κεντρικό σημείο της διαφωνίας είναι η επιμονή των διαπραγματευτών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να βρεθεί μια ευρωπαϊκή λύση για δωρεάν διαγνωστικά τεστ «ως μέσο αποκατάστασης του θεμελιώδους δικαιώματος των πολιτών της ΕΕ στην ελεύθερη κυκλοφορία και για την αποφυγή διακρίσεων προς όσους δεν έχουν εμβολιαστεί».

Οι διαπραγματευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου υπέβαλαν συμβιβαστικό πακέτο που περιλαμβάνει αλλαγές σχετικά με το κόστος των τεστ και τους περιορισμούς στην ελεύθερη κυκλοφορία.

Για το σκοπό αυτό, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει τη χρήση του μέσου Υποστήριξης Έκτακτης Ανάγκης και τη διάθεση σημαντικού χρηματικού ποσού για τη διασφάλιση προσβάσιμων, έγκαιρων και δωρεάν τεστ. Δεν είναι η πρώτη φορά, επισημαίνει, που το μέσο Υποστήριξης Έκτακτης Ανάγκης θα χρησιμοποιηθεί για την πανδημία, καθώς 3,5 δισ. ευρώ διατέθηκαν για την αγορά εμβολίων κατά του covid19 (Προκαταρκτικές Συμφωνίες Αγοράς) και 46 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν για τις προπαρασκευαστικές εργασίες του Πράσινου Ψηφιακού Πιστοποιητικού.

Δεδομένου ότι η έκδοση του Πιστοποιητικού Covid-19 επείγει, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτείνει την εφαρμογή της επείγουσας διαδικασίας προκειμένου να εγκριθεί η χρήση του μέσου Υποστήριξης Έκτακτης Ανάγκης, μαζί με τον κανονισμό για το Πιστοποιητικού Covid19, στη Σύνοδο της Ολομέλειας του Ιουνίου.

Ιστορικό

Στις 17 Μαρτίου, η Επιτροπή υπέβαλε πρόταση κανονισμού για ένα ψηφιακό πράσινο πιστοποιητικό για τη διευκόλυνση της ελεύθερης κυκλοφορίας στην ΕΕ - 2021/0068 (COD) και μια συνοδευτική πρόταση για τους υπηκόους τρίτων χωρών που διαμένουν νόμιμα ή διαμένουν στην ΕΕ ( 2021/0071 (COD) . Τον Απρίλιο, η μεγάλη πλειοψηφία των ευρωβουλευτών υποστήριξε την ταχεία δημιουργία του ψηφιακού πράσινου πιστοποιητικού, το οποίο στοχεύει στη διευκόλυνση της ασφαλούς και ελεύθερης κυκλοφορίας εντός της ΕΕ κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 και συμφώνησε να χρησιμοποιήσει την επείγουσα διαδικασία. Η επιτροπή που καθοδηγεί τις διαπραγματεύσεις με το Συμβούλιο έχει εισηγητή τον πρόεδρό της Juan Fernando López Aguilar.

ΠΗΓΗ: TORNOSNESW