ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
(ΕΚΤΑΚΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ )
 
   Έχοντας υπόψη το άρθρο 167 παρ.3 του ν.3852/2010, όπως έχει  τροποποιηθεί και ισχύει,   σας καλούμε σε  έκτακτη συνεδρίαση που θα  πραγματοποιηθεί την  Τετάρτη 7 Απριλίου 2021 και ώρα 15:00 μ.μ με τηλεδιάσκεψη μέσω της υπηρεσίας e:  Presence.gov.gr,  προς λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα ως  εξής:
 
 
 
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ
 
Ανακοινώσεις – Ενημερώσεις από την Περιφερειάρχη Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου.
 
ΘΕΜΑΤΑ
 
ΘΕΜΑ 1ο: Μέτρα προστασίας του εισοδήματος και της υγείας των εργαζομένων στον τουρισμό που πλήττονται από την υγειονομική κρίση.
Εισηγήτρια: Η επικεφαλής της παράταξης ¨Λαϊκή Συσπείρωση Ιονίων Νήσων¨ κ. Αλεξάνδρα Μπαλού.
 
ΘΕΜΑ 2ο: Προετοιμασία επιχειρήσεων και εργαζομένων για την νέα τουριστική περίοδο .
Μέτρα υποστήριξης από το κράτος και από την Περιφέρεια .
Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου
 
ΘΕΜΑ 3ο: 3η Τροποποίηση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2021 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου
Αυτοτελής Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού.
 
ΘΕΜΑ 4ο: 3η Αναμόρφωση του Προϋπολογισμού 2021 της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου                               Γενική Διεύθυνση Διοίκησης, Οικονομικών και Πληροφορικής 
 
ΘΕΜΑ 5ο: Έγκριση σύστασης μονομετοχικού Αναπτυξιακού Οργανισμού της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων και εξουσιοδότηση της Περιφερειάρχη για τις προβλεπόμενες ενέργειες για τη σύσταση της ανωτέρω εταιρείας.
Εισηγήτρια: Η Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων κ. Ρόδη Κράτσα – Τσαγκαροπούλου
 
 
                                                                             Ο  Πρόεδρος  Περιφερειακού   Συμβουλίου 
                                                                                   Περιφέρειας Ιονίων Νήσων
 
 
                                                                                       Νικόλαος Μουζακίτης