Λίγη  σήμερα η προθεσμία  για την υποβολή δηλώσεων Covid από τους ιδιοκτήτες ακινήτων που υπέστησαν «κούρεμα» ενοικίων τον Ιανουάριο λόγο την πανδημίας. Με τη δήλωση αυτή θα λάβουν αποζημίωση οι ιδιόκτητες των ακινήτων ίση με το 80% του μισθώματος ( για της κλειστές επιχειρήσεις με κρατική εντολή) για τις  περίπτωση που έλαβαν μηδενικό ενοίκιο και το 50% στην περίπτωση που έλαβαν ενοίκια μειωμένα κατά 40% (πληττόμενες επιχειρήσεις), όπως αναφέρονται οι ΚΑΔ στις εγκυκλίους της ΑΑΔΕ (Α.1025/2021).
Οι μεταφορές  στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ιδιοκτητών θα ξεκινήσουν να γίνονται από τις 15 Μαρτίου και μετά. Έως σήμερα  χιλιάδες φορολογούμενοι δεν έχουν αποζημιωθεί για τα κουρεμένα ενοίκια του Νοεμβρίου και Δεκεμβρίου. Επίσης πολλοί ιδιοκτήτες για τα μειωμένα ενοίκια δεν εισέπραξαν τις αποζημιώσεις  από τον περασμένο Μάρτιο που ξέσπασε η πανδημία έως το Δεκέμβριο, όπου απορρίφθηκαν λόγων λαθών και παραλείψεων από τις  δηλώσεις Covid που είχαν υποβάλει στο σύστημα  καθώς και στα  χρόνια προβλήματα που υπάρχουν στις πλατφόρμες της ΑΑΔΕ.
Οι Ενώσεις λογιστών –φοροτεχνικών καθώς και η ΠΟΜΙΔΑ  για τις περιπτώσεις αυτές, έχουν ζητήσει από το υπουργείο οικονομικό παράταση και  αναμένεται να ανοίξει ξανά η πλατφόρμα και να δοθεί προθεσμία 1 μήνα στους φορολογούμενους προκειμένου να διορθώσουν τα λάθη στις δηλώσεις.
  • Οι περαιτέρω βελτιώσεις που πρέπει να γίνουν στην πλατφόρμα της ΑΑΔΕ προκειμένου μα βελτιωθούν τα λάθη και να ολοκληρωθούν οι καταβολές στους δικαιούχους :
  • Να βλέπει το σύστημα της ΑΑΔΕ και τον/ ή τη σύζυγο του μισθωτή κατοικίας, όταν βρίσκεται- τελεί σε αναστολή ο πρώτος/η σύζυγος.
  • Να βλέπει όχι μόνον το ΑΦΜ του κάθε μισθωτή αλλά κυρίως το είδος της κάθε μίσθωσης.
  • Να βλέπει την έδρα αλλά και το υποκατάστημα της κλειστής/πληττόμενης επιχείρησης και να αναγράφει το ορθό ποσοστό μείωσης (100% ή 40%) γιατί έως τώρα βλέπει μόνο το κεντρικό. 
  • Να λαμβάνουν γνώση με μήνυμα από την ΑΑΔΕ οι ιδιοκτήτες ακινήτων για τους λόγους απόρριψης των δηλώσεών τους του δεκάμηνου Μαρτίου-Δεκεμβρίου 2020 και να δοθεί μηνιαία προθεσμία διόρθωσης δηλώσεων ώστε ουδείς να χάσει αποζημίωση για τυπικά σφάλματα και αβλεψίες.
  • Να ολοκληρωθούν οι πληρωμές των αποζημιώσεων στους δικαιούχους για τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο 2020.
  • Για τους πολλαπλούς συνιδιοκτήτες ή ακίνητα να ολοκληρωθούν οι εκκαθαρίσεις και οι πληρωμές των δικαιούχων.
  • Να δοθεί παράταση για τις δηλώσεις Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου μέχρι τέλος Μαρτίου.
  • Να λυθεί το θέμα με τις υπεκμισθώσεις και να γίνει σωστή ερμηνεία της κείμενης νομοθεσίας.
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Γ.ΝΙΚΟΣ