ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Από  τη Δ/νση Διοικητικού-Οικονομικού της ΠΕ  Ζακύνθου, ανακοινώνονται τα παρακάτω:

 

Για τις Ευρωεκλογές και τις Δημοτικές και Περιφερειακές Εκλογές της 26ης   Μαΐου 2019, καθώς και για τις επαναληπτικές 2ας Ιουνίου 2019, έχουν συσταθεί στο Νομό, 105 εκλογικά τμήματα. Εξ αυτών, 29 τμήματα είναι ενιαία (δηλαδή, οι  εκλογές για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, οι περιφερειακές και οι δημοτικές εκλογές, καθώς και οι εκλογές για την ανάδειξη συμβούλων ή προέδρων κοινότητας θα διεξαχθούν σε ένα, ενιαίο εκλογικό τμήμα).

Στις υπόλοιπες περιπτώσεις, συστήνονται ζεύγη εκλογικών τμημάτων, διακριτά σε Α και Β, με κοινή αρίθμηση.

Η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και τις περιφερειακές εκλογές, θα διεξαχθεί στα εκλογικά τμήματα με τη διάκριση «Α», ενώ για τις δημοτικές εκλογές και την ανάδειξη συμβούλων ή  προέδρου κοινότητας, στα εκλογικά τμήματα με τη διάκριση «Β».

Το σύνολο των εκλογέων ανέρχεται σε 42.044. Θα ψηφίσουν επίσης 105 ετεροδημότες , μόνο για τις Ευρωεκλογές και 344 Κοινοτικοί εκλογείς .

Στους ειδικούς εκλογικούς καταλόγους ετεροδημοτών και κοινοτικών εκλογέων περιλαμβάνονται όλες οι μεταβολές (αιτήσεις εγγραφής/διαγραφής),  που συντελέστηκαν μέχρι και την 28η Φεβρουαρίου 2019.

 

Δικαίωμα ψήφου έχουν όλοι οι πολίτες,  που  γεννήθηκαν  μέχρι και το έτος 2002, είναι εγγεγραμμένοι στους εκλογικούς καταλόγους και δεν έχουν στερηθεί το δικαίωμα του εκλέγειν.

 

Η άσκηση του εκλογικού δικαιώματος είναι υποχρεωτική.

Από την ανωτέρω υποχρέωση εξαιρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες εκλογέων:

α) Όσοι έχουν υπερβεί το εβδομηκοστό έτος της ηλικίας τους.

β) Όσοι κατά την ημέρα τα ψηφοφορίας θα βρίσκονται στο εξωτερικό.

γ) Όσοι για λόγους υγείας, δεν θα μπορέσουν να μεταβούν στον τόπο άσκησης του εκλογικού τους δικαιώματος

δ) Υπάλληλοι του Δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ., Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, οργανισμών και επιχειρήσεων κοινής ωφελείας κλπ., στους οποίους, λόγω σοβαρών υπηρεσιακών αναγκών, δεν θα υπάρξει δυνατότητα χορήγησης εκλογικής άδειας.

 

 Επισημαίνεται τέλος ότι η εγγραφή εκλογέα στους καταλόγους ετεροδημοτών είναι πάγια και διαρκής, δηλαδή δεν αφορά συγκεκριμένη εκλογική διαδικασία, αίρεται δε μόνο με την υποβολή από τον ενδιαφερόμενο αίτησης διαγραφής.