ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟΔΙΕΚΔΙΚΟΥΜΕ

 

  • Μαζικές προσλήψεις

        υγειονομικού προσωπικού

 

  • Μέσα  Ατομικής  Προστασίας

 

  • Ένταξη των ιδιωτικών

        Μονάδων ΜΕΘ στην ευθύνη

        και το σχεδιασμό  του Δημοσίου

 

  • Άμεση προμήθεια 1000

      αναπνευστήρων με την

      στελέχωση που απαιτείται για

      την ανάπτυξη αντίστοιχα 1000

      ακόμα κλινών ΜΕΘ

 

  • Ένταξη όλων των υγειονομικών

       στα Βαρέα  και Ανθυγιεινά

       Επαγγέλματα