ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

O Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου στο πλαίσιο του εορτασμού της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος (5 Ιουνίου) καθώς και της Παγκόσμιας Ημέρας Ωκεανών (8 Ιουνίου), επιθυμεί να μοιραστεί με τους κατοίκους της Ζακύνθου και τους επισκέπτες του χώρου του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου, τη σημαντικότητα των ημερών αυτών. Ειδικότερα, η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος αποτελεί την κύρια εκδήλωση του ΟΗΕ από το 1972 για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με περιβαλλοντικά προβλήματα που αντιμετωπίζει η ανθρωπότητα. Ως θέμα για το 2019 έχει την καταπολέμηση της ρύπανσης του αέρα: «Δεν μπορούμε να σταματήσουμε να αναπνέουμε, αλλά μπορούμε να κάνουμε κάτι για την ποιότητα του αέρα που αναπνέουμε». Περίπου 7 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως πεθαίνουν πρόωρα κάθε χρόνο από την ατμοσφαιρική ρύπανση, ενώ περίπου 4 εκατομμύρια από αυτούς τους θανάτους συμβαίνουν στις περιοχές της Ασίας και του Ειρηνικού ωκεανού. Παράλληλα, η Παγκόσμια Ημέρα των Ωκεανών στοχεύει στην υπενθύμιση στους κατοίκους του πλανήτη Γη, ότι το μέλλον της ανθρωπότητας είναι άμεσα συνυφασμένο με το μέλλον των οικοσυστημάτων στους Ωκεανούς και των ειδών που αυτοί φιλοξενούν, ανάμεσα στα οποία περιλαμβάνονται και είδη, τα οποία απειλούνται σοβαρά, ή τελούν υπό εξαφάνιση, μεταξύ των οποίων η Θαλάσσια Χελώνα Caretta caretta και η Μεσογειακή Φώκια Monachus monachus, που φιλοξενούνται και στο νησί της Ζακύνθου. Αποτελεί, πλέον, κοινή συνείδηση ότι το ανθρώπινο είδος για να επιβιώσει στο μέλλον πρέπει όχι μόνον να προστατεύσει το φυσικό περιβάλλον και τα οικοσυστήματα, αλλά και να αξιοποιήσει τους φυσικούς πόρους, από τους οποίους εξαρτάται υπό το πρίσμα της βιώσιμης ανάπτυξης.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Φορέας Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ, όπως και κάθε χρόνο, εφαρμόζει ειδικά Μέτρα Προστασίας  σε όλη τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου της Θαλάσσιας Χελώνας από τις 15 Μαΐου έως και τις 15 Οκτωβρίου. Οι Φύλακες Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Ε.Θ.Π.Ζ, με τα πλωτά μέσα που διαθέτει ο Φορέας Διαχείρισης, ήδη εργάζονται στον Κόλπο του Λαγανά, για να δημιουργήσουν ιδανικές προϋποθέσεις για το ζευγάρωμα των χελωνών, ελέγχοντας τη θαλάσσια περιοχή και αποτρέποντας τα σκάφη από τυχόν ανορθόδοξη πλοήγηση στη θάλασσα. Οι Φύλακες Χερσαίου Περιβάλλοντος του Ε.Θ.Π.Ζ, εργάζονται και αυτοί στις Παραλίες Ωοτοκίας (όπως άλλωστε και κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου) με την υπεύθυνη αρμοδιότητα, όχι μόνον να αποτρέπουν τους επισκέπτες από δραστηριότητες που μπορεί να επιφέρουν σημαντικές αρνητικές επιπτώσεις στα παράκτια οικοσυστήματα κατά τη διάρκεια της παραμονής τους στις παραλίες ωοτοκίας, αλλά και να τους ενημερώνουν λεπτομερώς, καθώς και να τους ωθούν να συνεργάζονται για την αποτελεσματική προστασία των παραλιών, συμβάλλοντας έτσι στην ομαλή διαδικασία αναπαραγωγής των Θαλάσσιων Χελωνών.

Συγχρόνως, διεκπεραιώνεται όπως κάθε χρόνο  Πρόγραμμα Περιβαλλοντικής  Εκπαίδευσης του Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ., στο οποίο συμμετέχουν Σχολεία της Α/βάθμιας Εκπαίδευσης Ζακύνθου (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά), όπου μέσω εξειδικευμένων παρουσιάσεων οι μικροί φίλοι μας ενημερώνονται σχετικά με τη βιολογία της Θαλάσσιας Χελώνας Caretta caretta, για τα μέτρα προστασίας στις Παραλίες Ωοτοκίας καθώς και για τους Οικοτόπους και τα Είδη της περιοχής. Επίσης, μέσω επίσκεψης των μαθητών στις Παραλίες Ωοτοκίας της Θαλάσσιας Χελώνας και με την καθοδήγηση των εξειδικευμένων επιστημονικών στελεχών του Φορέα Διαχείρισης και των επιβλεπόντων Καθηγητών τους, μέσα από βιωματικά παιχνίδια στην άμμο, κατανοούν τη διαδικασία ωοτοκίας και τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν οι νεοσσοί της Caretta caretta από φυσικούς και ανθρωπογενείς παράγοντες, μετά την έξοδό τους από τις φωλιές και τα πρώτα τους βήματα προς τη θάλασσα.