Με την ευκαιρία της έναρξης της φετινής περιόδου ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας Caretta caretta, ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου σε συνεργασία με τις Μη Κυβερνητικές Περιβαλλοντικές Οργανώσεις ΑΡΧΕΛΩΝ και WWF Ελλάς, καθώς και τη Σχολή Περιβάλλοντος του Ιονίου Πανεπιστημίου, διοργανώνει καθαρισμό των παραλιών ωοτοκίας των τοπικών κοινοτήτων Βασιλικού και Καλαμακίου του Δήμου Ζακύνθου, σύμφωνα με το ακόλουθο πρόγραμμα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΛΙΩΝ ΩΟΤΟΚΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2018 ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΑΛΑΣΣΙΟ ΠΑΡΚΟ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΠΑΡΑΛΙΑ

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΟΧΗ

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΩΡΑ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ (κατ’ εκτίμηση)

Τρίτη 21/05/2019

Γέρακας

Φυλάκιο Γέρακα

09:30

2 ώρες

Τετάρτη 22/05/2019

Δάφνη

Φυλάκιο Δάφνης

09:30

2 ώρες

Πέμπτη 23/05/2019

Βροντόνερο

Φυλάκιο Κρυστάλ

09:30

2 ώρες

Παρασκευή  24/05/2019

Καλαμάκι- Κρυστάλ έως Λούρο

Φυλάκιο Κρυστάλ

09:30

2 ώρες

Σάββατο 25/05/2019

Καλαμάκι- Λούρο έως Zante beach

Φυλάκιο Λούρου

09:30

2 ώρες

Δευτέρα

27/05/2019

Μαραθονήσι

Λιμάνι Αγίου Σώστη

09:30

2 ώρες

Τρίτη

28/05/2019

Σεκάνια

Δρόμος Δάφνης – Παράκαμψη Σεκανίων

09:30

2 ώρες

 

Η συλλογή και απομάκρυνση των απορριμμάτων από τις παραλίες είναι αναγκαία για τη διευκόλυνση της ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας και την επιτυχή εκκόλαψη των αυγών, συνεπώς η συμβολή σας κρίνεται αναγκαία.

Σας προσκαλούμε να συμμετάσχετε και εσείς στον καθαρισμό.

Τηλ. Επικοινωνίας Ε.Θ.Π.Ζ.: 26950 29870

 

Εκ του Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ