Πρόςκληση σε συζήτηση για τις εξορύξεις των υδρογονανθράκων στο Ιόνιο