ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η
 
Α) Κατόπιν της δημοσίευσης της υπ΄ αριθμ. ΦΕΚ 138Α΄/05-08-2021 Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου ισχύουν τα κάτωθι: 
      Απαγόρευση μέχρι τις 06:00 της Δευτέρας 9 Αυγούστου 2021, στο σύνολο της Επικράτειας και με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, κάθε μετακίνησης, διέλευσης ή παραμονής σε περιοχές NATURA, δάση, εθνικούς δρυμούς, αισθητικά δάση και άλση εντός οικιστικών ιστών, όπως και κάθε υπαίθρια δραστηριότητα που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά, όπως για παράδειγμα εργασίες ή δραστηριότητες που μπορεί να προκαλέσουν υπερθέρμανση ή περιλαμβάνουν καύση εύφλεκτης ύλης (π.χ. απορριμμάτων) ή ενέχουν κίνδυνο ανάφλεξης (π.χ. μελισσοκομία).
 
Β) Το νησί της Ζακύνθου βρίσκεται από σήμερα 06-08-2021 και ώρα 06:00 σε Επίπεδο 4 – Κόκκινο, λόγω Covid-19.
 
Κατόπιν τούτου αναβάλλεται κάθε προγραμματισμένη πολιτιστική εκδήλωση ή άλλη δραστηριότητα, που διοργανώνει ή συνδιοργανώνει  η Περιφέρεια Ιονίων Νήσων – Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου.
 
                                                                                                 Ο Αντιπεριφερειάρχης Ζακύνθου
                                                                                                     Γεώργιος Στασινόπουλος