ΣΤΡΑΒΟΛΕΜΕΙΑ 2020
ΟΛΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΙ ΚΑΛΕΣΜΕΝΟΙ
ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΒΡΑΧΟΣ 29.2.2020
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΟΝΟ
ΣΤΟΥΣ ΚΕΦΑΤΟΥΣ....!!!