Η φοροδιαφυγή αποτελεί πέραν πάσης αμφιβολίας μία από τις μεγαλύτερες παθογένειες, όχι μόνο της ελληνικής οικονομίας, αφού στερεί πόρους από αναπτυξιακές και κοινωνικές δράσεις.
Για την πάταξη της  φοροδιαφυγής, πρέπει να δημιουργηθεί  ένα φορολογικό σύστημα πιο φιλικό προς τον Έλληνα φορολογούμενο. Και κατ επέκταση  η φορολογική Διοίκηση πρέπει να είναι   προσανατολισμένη σταθερά στη μείωση της γραφειοκρατίας, στην ψηφιοποίηση των διαδικασιών και στη διαρκή βελτίωση της εξυπηρέτησης του πολίτη.
Για τα επόμενα έτη πρέπει   να υπάρξει  κατάρτιση  σχεδίου αντικατάστασης όλων των ταμειακών μηχανών με προδιαγραφές για τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα τερματικά POS, ώστε να πιστοποιείται ότι κάθε συναλλαγή POS θα καταγράφεται στην ταμειακή μηχανή και τα παραγόμενα δεδομένα θα διαβιβάζονται σε πραγματικό χρόνο στην ΑΑΔΕ. Ειδικά το συγκεκριμένο μέτρο αναμένεται να περιορίσει τις δυνατότητες φοροδιαφυγής και, τελικά, να μειώσει το έλλειμμα ΦΠΑ το οποίο σύμφωνα με την έκθεση της Κομισιόν ανήλθε το 2019 στα 5,3 δισ. ευρώ.
Από τις δηλώσεις  του Γιώργου Πιτσιλή, διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «οι παρεμβάσεις, οι οποίες περιλαμβάνονται στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, είναι κομβικής σημασίας για τον εκσυγχρονισμό της φορολογικής διοίκησης και για τη νέα εποχή στη σχέση κράτους και φορολογουμένων (φυσικά πρόσωπα και επιχειρήσεις)».
Όπως καταγράφονται στο επιχειρησιακό σχέδιο της ΑΑΔΕ οι μεταρρυθμίσεις είναι οι εξής:
 1. Ψηφιακός Μετασχηματισμός της Φορολογικής και Τελωνειακής Διοίκησης
 2. Επιτάχυνση των επιστροφών ΦΠΑ
 3. Ψηφιακός Μετασχηματισμός των Φορολογικών Ελέγχων
 4. Ηλεκτρονικές ταμειακές μηχανές και σημεία πώλησης (POS)
 5. Περαιτέρω αύξηση των ηλεκτρονικών συναλλαγών
 6. Κωδικοποίηση και Απλούστευση της Φορολογικής Νομοθεσίας
 7. Νέο πλαίσιο για την καταπολέμηση του λαθρεμπορίου προϊόντων που υπόκεινται σε ειδικούς φόρους κατανάλωσης
 8. Εισαγωγή υπερ-αποσβέσεων δαπανών για πράσινη οικονομία, ενέργεια και ψηφιοποίηση.
Η αξία των πληρωμών με κάρτα στην Ελλάδα ανήλθε το 2020 σε 35 δισ. ευρώ, έναντι 24 δισ. ευρώ το 2019, παρουσιάζοντας αύξηση 44% - Το 53% των Ελλήνων χρησιμοποιεί συχνότερα ανέπαφες συναλλαγές στην πανδημία. Ειδικότερα, ο λόγος μετρητών - καρτών, αφού υποχώρησε από 85% το 2015 σε 63% το 2019, μειώθηκε περαιτέρω σε 52% το 2020. Επιπρόσθετα, η μέση αξία ανά συναλλαγή με χρεωστική κάρτα, η οποία ακολουθούσε πτωτική πορεία, αυξήθηκε, για πρώτη φορά μετά το 2015, σε €33 περίπου (από €30 το 2019).
 Οι e-αποδείξεις φέρνουν έξτρα έκπτωση φόρου . Από τον Ιανουάριο και έως το 2025, το 30% των δαπανών που πραγματοποιούνται με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμής προς συγκεκριμένους επαγγελματικούς κλάδους θα εκπίπτουν από το φορολογητέο εισόδημα των φυσικών προσώπων, ενώ ιατρικά έξοδα τα οποία θα εξοφλούνται με τον ίδιο τρόπο θα μετρούν διπλά στον υπολογισμό του ορίου 30% του εισοδήματος.
Με το συγκεκριμένο μέτρο οι φορολογούμενοι που θα ζητούν και θα παίρνουν αποδείξεις από συγκεκριμένους επαγγελματίες θα μπορούν να γλιτώνουν φόρο:
 • έως 450 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα μέχρι 10.000 ευρώ,
 • έως 1.100 ευρώ αν έχουν ετήσιο εισόδημα από 10.000 έως 20.000 ευρώ,
 • έως 1.400 ευρώ για εισόδημα από 20.000 έως 30.000 ευρώ,
 • έως 1.800 ευρώ για εισόδημα από 30.000 έως 40.000 ευρώ, και
 • έως 2.200 ευρώ αν το ετήσιο εισόδημά τους υπερβαίνει τα 40.000 ευρώ.
 
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ  Γ. ΝΙΚΟΣ
ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ