ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

  • «Κύμα ακριβείας που μαστίζει τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά …»
Ως " παρατηρητές " παρακολουθούν το κύμα ακριβείας που μαστίζει τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά , με πληθωρισμό  >5% , με αυξήσεις στο πετρέλαιο θέρμανσης  >35%
στα καύσιμα  > 22%  , στο ηλεκτρονικό  >38% στα τρόφιμα > 22%  και με  υψηλούς εμμεσους φόρους.
Πρέπει άμεσα να παρθούν μέτρα :
1)Μείωση του ΦΠΑ από 24% στο 15 % και από
13% σε 8% , ενώ για την εστίαση και τη διαμονή στο 6% .
2) Μείωση του ειδικού φόρου κατανάλωσης.
3) Εντατική έλεγχοι στην αγορά από το αρμόδιο υπουργείο, φρένο στην αισχροκερδια
4) Αύξηση  κατώτατος μισθού  στα 800 ευρώ.
Μαρίνος Στουφής
Αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Ζακύνθου