Στο πλαίσιο του προγράμματος «Νήσων Περίπλους» που υλοποίησε το Δίκτυο Αναπτυξιακών Εταιριών Νησιωτικής Ελλάδας, πραγματοποιήθηκε στην Κέρκυρα τον Ιούλιο του 2008 Πανευρωπαϊκό Συνέδριο με θέμα «Πολιτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης Νησιών: Ευρώπη-Μεσόγειος-Ελλάδα, Δικτυώσεις και Συνεργασίες».
Στο συνέδριο παρουσιάστηκε εισήγηση του Jeremy M. Hills (School of Marine Science & Technology, University of Newcastle, U.K.) με θέμα «Περιφερειακή Ανάπτυξη και Διαχείριση των Ακτών».
Ισχυρίστηκε και στήριξε με επιχειρήματα ότι οι ακτές στη φυσική και παρθένα μορφή τους παρουσιάζουν υψηλό βαθμό αειφορίας.
Η ίδια η μορφή τους έχει διαμορφωθεί από διάφορους φυσικούς παράγοντες όπως τα κύματα και τα ρεύματα , τα οποία επιδρούν στα γεωλογικά χαρακτηριστικά τους και τα ιζήματα της περιοχής.
Εάν αυτοί οι παράγοντες τροποποιηθούν, η ακτή αντιδρά και προσαρμόζεται ώστε να ανταποκρίνεται στις μεταβαλλόμενες φυσικές και ανθρωπογενείς(έντονη τουριστική πίεση) δυνάμεις. Με άλλα λόγια επιδεικνύει «βιώσιμο χαρακτήρα».
Αυτή η κατάσταση « βιωσιμότητας» δεν σημαίνει ότι οι ακτές θα παραμείνουν οι ίδιες ή θα φαίνονται ίδιες.
Στην πραγματικότητα οι ακτές μπορούν να αλλάξουν πολύ γρήγορα και σε σημαντικό βαθμό, κάτι το οποίο οφείλεται στις τεράστιας ενέργειας δυνάμεις που επιδρούν στις ακτές.
Το οξύμωρο σχήμα βρίσκεται στο ότι ενώ οι ακτές διατηρούν το χαρακτήρα τους εντούτοις  ΑΛΛΑΖΟΥΝ ΠΟΛΥ.
Είναι κατανοητό σε όλους τους Ζακυνθινούς ότι η έντονη και ποικίλη χρήση της ακτής του ΝΑΥΑΓΙΟΥ (χερσαία και παράκτια) δημιουργεί ένα σημαντικό προβληματισμό για τη Διαχείριση – Ανάπτυξη και Προγραμματισμό Δράσεων στην ευρύτερη περιοχή.
Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο στις δημόσιες και ιδιωτικές συζητήσεις αναδεικνύεται η ανάγκη ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ της περιοχής που θα άπτεται της λειτουργίας και των μεταβολών της ακτής.
 
Απαραίτητοι όροι για να υπάρξει ένας βιώσιμος σχεδιασμός είναι:
  1. Η κατανόηση της παρούσας κατάστασης της περιοχής.
  2. Η ύπαρξη ενός στρατηγικού οράματος.
  3. Ένα επαρκές επίπεδο ικανοτήτων και δεξιοτήτων που θα επιτρέψουν την αποτελεσματική διαχείριση.
Η περιοχή του ΝΑΥΑΓΙΟΥ έχει αποκτήσει τεράστια σημασία για τον τουρισμό στο ΝΗΣΙ μας.
 
Στην ευρύτερη περιοχή αναπτύσσεται ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και συνεπώς υπάρχει πολλαπλότητα δικαιοδοτικών ευθυνών (Κτηματική Υπηρεσία, Δασαρχείο, Δήμος, Λιμεναρχείο, Εκκλησία, Υπουργείο Εσωτερικών, Υπουργείο Περιβάλλοντος κλπ) .
Είναι απαραίτητο για πολλούς οργανισμούς  να εργαστούν από κοινού, απαιτούνται γνώσεις σε ένα φάσμα θεματικών αντικειμένων, ικανότητα διεπιστημονικής κρίσης, ικανότητα επικοινωνίας και συνεργασίας ικανότητα στρατηγικής σκέψης και συμμετοχή όλων των κοινωνικοοικονομικών παραγόντων της περιοχής.
Λόγω της πολυπλοκότητας της διαχείρισης των ακτών , έχει αναπτυχθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση μια ειδική προσέγγιση η οποία αποκαλείται «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιων Περιοχών».(2002/413/ΕΚ )
Έχει οριστεί ως μία συνεχής και δυναμική διαδικασία που συνενώνει την κυβέρνηση και τις τοπικές κοινωνίες, την επιστήμη και τη διοίκηση μπορεί να έχει χρηματοδοτικούς πόρους από Τομεακά Ευρωπαϊκά Προγράμματα αλλά και από το Εθνικό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων για την εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου σχεδιασμού για την προστασία και ανάπτυξη των παράκτιων οικοσυστημάτων .
Ο Δήμος μας μπορεί να παίξει  αποφασιστικό και κυρίαρχο ρόλο στη δημιουργία ενός ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ που θα ενδυναμώσει την  αειφόρο ανάπτυξη της περιοχής  με ευεργετικά αποτελέσματα για το ΝΗΣΙ μας.
 
ΓΙΩΡΓΟΣ  ΑΡΜΕΝΗΣ
ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΙΧΘΥΟΛΟΓΟΣ-MSc στην ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ