ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Η συνεισφορά των Επτανήσων στο σύγχρονο ελληνικό κράτος, στην εκπαίδευση, στον πολιτισμό, στο τραπεζικό σύστημα, στην οργάνωση και λειτουργία του σύγχρονου κοινοβουλευτισμού και της δημοκρατίας, πρέπει επιτέλους να αρχίσει να ανταμείβεται.

Δεν θα υπήρχε σήμερα ΕΚΠΑ αν δεν υπήρχε η Κέρκυρα. Όπως δε θα υπήρχε καμία σύνδεση με το Δυτικό Πολιτισμό αν δεν υπήρχαν τα Επτάνησα.

Σε αυτό το πλαίσιο, με αφορμή τη συζήτησή μας στο Περιφερειακό Συμβούλιο και ενόψει της λήψης των απαραίτητων αποφάσεων, καταθέτω την άποψή μας για τη συνένωση Ιονίου Πανεπιστημίου και ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Κατ’ αρχήν ποια θα πρέπει να είναι τα βασικά κριτήρια για μια τέτοια συζήτηση:

 • Η λήψη αποφάσεων με κύριο γνώμονα τα ελληνόπουλα υποψήφιους φοιτητές.
 • Η αξιολόγηση και προσμέτρηση των αντικειμενικών Ακαδημαϊκών δεικτών.
 • Η ενδελεχής εξέταση της Βιωσιμότητας της σχεδιαζόμενης δομής.
 • Η διαγραφή κάθε υπόνοιας επικαλύψεων και τοπικισμού.

 

Έτσι λοιπόν οι σκέψεις και προτάσεις μας για το Νέο Ιόνιο Πανεπιστήμιο αναλύονται παρακάτω:

 • Θέλουμε και επιδιώκουμε ένα αναβαθμισμένο νέο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, άξιο συνεχιστή της ιστορικής Ιονίου Ακαδημίας, αλλά παράλληλα επιδιώκουμε ένα νέο Ιόνιο Πανεπιστήμιο για όλα τα Ιόνια Νησιά.
 • Σε αυτό το νέο Ιόνιο Πανεπιστήμιο, τα τμήματα, και κατ' επέκταση οι σχολές, θα πρέπει να καθοριστούν με βάση επιστημονικά κριτήρια, αλλά και κριτήρια βιωσιμότητας.
 • Θα πρέπει να υπάρχει αναλογικότητα (πληθυσμιακή, γεωγραφική, οικονομική) στην κατανομή των σχολών, που θα λαμβάνει υπόψη το νησιωτικό χαρακτήρα της Περιφέρειας και τις εσωτερικές λειτουργικές και διαχειριστικές ανάγκες του Ιδρύματος.
 • Υπάρχουν πολλά παραδείγματα κατανεμημένων Πανεπιστημίων στην Ελλάδα (Θεσσαλίας, Θράκης, Κρήτης, Πελοποννήσου), ακόμα και το πολυνησιωτικό Πανεπιστήμιο Αιγαίου, τα οποία μπορούν να λειτουργήσουν σαν οδηγός για τη δομή του νέου Ιονίου Πανεπιστημίου.
 • Ζητάμε τουλάχιστον μια σχολή ανά νησί, αυτόνομη, διακριτή και περιορισμένη γεωγραφικά σε ότι αφορά τα τμήματά της.
 • Η κάθε τέτοια σχολή θα αφορά ένα διακριτό επιστημονικό χώρο που δε θα έχει επικάλυψη με άλλες σχολές ή/και άλλα τμήματα σε άλλα νησιά.
 • Η κάθε τέτοια σχολή θα αποτελείται από τουλάχιστον δυο πανεπιστημιακά τμήματα, με σχετικά επιστημονικά αντικείμενα και ξεκάθαρο αντικείμενο σπουδών.
 • Θα πρέπει να θωρακιστεί η κατανομή των δομών σε ό,τι αφορά την αυτονομία τους, πράγμα που επιτυγχάνεται με τις ξεχωριστές Σχολές, αλλά και τη βιωσιμότητά τους, για να μην οδηγηθούν σε απαξίωση σε λίγο χρονικό διάστημα, όπως έγινε με πολλά τμήματα του ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων.

Μέχρι στιγμής, το πόρισμα της επιτροπής για τη συνένωση του Ιονίου Πανεπιστημίου και του ΑΤΕΙ Ιονίων νήσων, διαμορφώνει για τη Ζάκυνθο την εξής κατάσταση:

 • Το σημαντικότερο όλων για τη Ζάκυνθο είναι η δημιουργία του Διεθνούς Ερευνητικού Κέντρου που προσδίδει ιδιαίτερη δυναμική.
 • Θετικό είναι πως στη Ζάκυνθο προβλέπεται να υπάρχει πανεπιστημιακό τμήμα.
 • Ερωτηματικό αποτελεί η ονομασία του πανεπιστημιακού τμήματος της Ζακύνθου, καθώς ένα πανεπιστημιακό τμήμα «Τεχνολόγων» είναι τουλάχιστον αμφιλεγόμενου χαρακτήρα.
 • Προβληματισμό για τη Ζάκυνθο προκαλεί η συμπερίληψη σε Σχολή από κοινού με τμήμα ή τμήματα της Κεφαλονιάς, και κυρίως με πιθανή έδρα Κοσμητείας την Κεφαλονιά, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγεται για την ισοβαρή αντιμετώπιση, αλλά και την ακαδημαϊκή εξέλιξη των δυο νησιών.
 • Επιπρόσθετα, η ύπαρξη ενός μόνο τμήματος καθιστά τη Ζάκυνθο ευάλωτη σε μελλοντικές ανακατατάξεις τμημάτων.

Για όλους τους παραπάνω λόγους προτείνονται επιπλέον για τη Ζάκυνθο:

 • Η δημιουργία τουλάχιστον ενός δεύτερου ΝΕΟΥ πανεπιστημιακού τμήματος.
 • Η δημιουργία ΞΕΧΩΡΙΣΤΗΣ Σχολής για τα τμήματα της Ζακύνθου, για να εξασφαλιστεί η βιωσιμότητα και η μελλοντική εξέλιξή τους. Αυτή η σχολή προτείνεται να είναι (αν όχι μια Πολυτεχνική Σχολή) μια σχολή Εφαρμοσμένων Επιστημών ή έστω μια σχολή Φυσικών Επιστημών.
 • Το ΝΕΟ τμήμα πρέπει να έχει χαρακτήρα που να συνάδει με τη Σχολή και παράλληλα να έχει δημοφιλές, πρωτοπόρο και ξεκάθαρο αντικείμενο σπουδών.
 • Ένα τέτοιο θα μπορούσε να είναι ένα τμήμα Διαχείρισης Φυσικών Διεργασιών και Φυσικών Πόρων, το οποίο θα μπορεί να περιλαμβάνει ένα πλήθος καίριων και σημαντικών επιστημονικών αντικειμένων, από σεισμικές και γεωλογικές διεργασίες έως τη διαχείριση των υδρογονανθράκων.

Κλείνοντας θα ήθελα να σταθώ σε δυο θέματα που έχουν τη δική τους σημασία στο πλαίσιο της αναγνώρισης και της απόδοσης "τα Καίσαρος Καίσαρι".

 • Πρώτα απ' όλα, προβάλλεται ορθά η αξία και επάρκεια των υποδομών του ΑΤΕΙ. Δεν πρέπει να παραλείπουμε όμως να αναφέρουμε πως η αξιολόγηση των υποδομών έφτασε σε αυτά τα επίπεδα λόγω κυρίως των άρτιων εγκαταστάσεων της Ζακύνθου.
 • Τέλος, παρατηρώ την αγωνιώδη προσπάθεια που κάνουμε όλοι μας για να εξασφαλίσουμε ένα καλύτερο μέλλον για την τριτοβάθμια εκπαίδευση στα Ιόνια Νησιά. Μια προσπάθεια στην οποία συντάσσονται πλήθος ενδιαφερόμενων πολιτών και φορέων, όπως βλέπετε και από την πρόταση της Επιτροπής Παιδείας του Δήμου Ζακύνθου, την οποία και σας καταθέτουμε. Μια προσπάθεια που κορυφώνεται σήμερα με τη συζήτηση στο ανώτατο συλλογικό όργανο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, το Περιφερειακό Συμβούλιο. Όπου όμως λάμπουν δια της απουσίας τους τα δυο Ιδρύματα, τα οποία έχουν "ευεργετηθεί" σε πολλές περιπτώσεις από τη συνεργασία τους με την Περιφέρεια Ιονίων Νήσων. Και σήμερα δεν υπάρχει εκπρόσωπος ούτε από την Πρυτανεία του Ιονίου Πανεπιστημίου, ούτε από τη Διοικούσα Επιτροπή του ΑΤΕΙ Ιονίων Νήσων. Και φυσικά το ίδιο ισχύει και για τους δυο απουσιάζοντες Δημάρχους. Έκαστος εφ' ω ετάχθη...

Ε. Νιοτόπουλος, 17-03-2018