ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

 

Συνεδριάζει το Δημοτικό Συμβουλιο ,  του Δήμου Ζακύνθου,  στο   Πνευματικό Κέντρο  (Πλ. Σολωμού ) τη Δευτέρα 8/4/2019 Απριλίου 2019 και ώρα 7:00μ.μ  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων    στα  θέματα της ημερησίας διάταξης:


1.      

Επικύρωση πρακτικών από την 10η Συνεδρίαση 2016 έως 4η Συνεδρίαση 2017 Δημοτικού Συμβουλίου

2.      

Αίτημα χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για τη βελτίωση σχολικών κτηρίων Ζακύνθου 

3.      

Αίτημα χρηματοδότησης από το Υπουργείο Εσωτερικών για την πρόσληψη προσωπικού για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών και προμήθειας υλικών αυτών

4.      

Έκδοση ψηφίσματος για τους Υπαλλήλους ορισμένου χρόνου εργαζομένων στο Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικού και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ζακύνθου».

5.      

Αποδοχή ή μη των υποχρεώσεων της υπό εκκαθάριση Δημοτικής Αναπτυξιακής Επιχείρησης Ζακύνθου (ΔΑΕΖ)

6.      

Συζήτηση για την Επιστημονική Έκθεση : « Εκτίμηση Κατολισθητικού Κινδύνου στην παραλία του Ναυαγίου Ζακύνθου»

7.      

Αναμόρφωση Προϋπολογισμού  2019 του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Ν. Ζακύνθου

8.      

Αναμόρφωση προϋπολογισμού 2019 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικού και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ζακύνθου».

 

9.      

Αναμόρφωση προϋπολογισμού  έτους 2019 της KEΔΗΖ

 

10.                       

Υπόθεση ALPHA BANK (Εμπορική Τράπεζα)

11.                       

Διόρθωση της αριθμ.218/2017 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Σύσταση Αστικής Εταιρείας Μη Κερδοσκοπικού Χαρακτήρα με την επωνυμία «Δίκτυο Συνεργασίας Δήμου & Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου» και τον διακριτικό τίτλο «Ο.Τ.Δ. Ζακύνθου»

12.                       

Έγκριση Απολογισμού Δήμου Ζακύνθου οικον. Έτους   2014

13.                       

Έγκριση Απολογισμού Δήμου Ζακύνθου οικον. Έτους   2015

14.                       

Έγκριση Απολογισμού Δήμου Ζακύνθου οικον. Έτους   2016

15.                       

Έγκριση Απολογισμού Δήμου Ζακύνθου οικον. Έτους   2017

16.                       

Έξοδα παράστασης Προέδρου και Αντιπροέδρου του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικοί Παιδικού και Βρεφονηπιακοί Σταθμοί Δήμου Ζακύνθου».

 

17.                       

Έγκριση  ισολογισμού – απολογισμού ετών 2015 και 2017 της ΔΕΥΑΖ

18.                       

Ρύθμιση δανείου ΔΕΥΑΖ με  ALPHA BANK

 

19.                       

Έγκριση πρωτοκόλλων οριστικής παραλαβής υπηρεσιών

20.                       

Έγκριση έκδοσης πρωτοκόλλου Διοικητικής Αποβολής των Αδελφών Λάττα από τμήμα Δημοτικού Ακινήτου

21.                       

Επιστροφές χρημάτων – διαγραφές Λανθασμένων Χρεώσεων

22.                       

Εξωδικαστικός συμβιβασμός με την εταιρεία «ΑΔΕΛΦΟΙ ΣΑΡΑΚΑΚΗ Α.Ε.Β.Μ.Ε»

23.                       

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης της παροχής υπηρεσιών «ενεργειακή αναβάθμιση -

αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων - εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Ζακύνθου».   

24.                       

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης της παροχής υπηρεσιών «Ανεξάρτητου συμβούλου υποστήριξης

στο έργο «ενεργειακή αναβάθμιση - αυτοματοποίηση συστημάτων ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων - εφαρμογές smart cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Ζακύνθου».   

25.                       

Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης της Προγραμματικής Σύμβασης με τίτλο « Εκσυγχρονισμός, Βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων δημοτικού γηπέδου Αμπελοκήπων Ζακύνθου».

26.                       

Έγκριση χορήγησης παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου: «ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ –ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΟΔΙΚΗΣ ασφάλειας (2017)

27.                       

Κατεδάφιση Δημοτικού  κτιρίου  στην Τ.Κ. Μαχαιράδου

28.                       

Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός ιδεών για το έργο «ανάπλαση παραλιακού μετώπου «Κρυονέρι – Ξενία»  Δ.Ε. Ζακυνθίων Δήμου Ζακύνθου

29.                       

Έγκριση στάσιμου υπαίθριου εμπορίου

30.                       

Εφαρμογή δακοκτονίας με δολωματικούς ψεκασμούς

31.                       

Έγκριση ειδικής διαδρομής τουριστικού τραίνου

32.                       

Αίτηση  έγκρισης άδειας διενέργειας ψυχαγωγικών τεχνικών παιγνίων

33.                       

Έγκριση της δαπάνης και για την προμήθεια υπηρεσιών  και υλικών για τη διοργάνωση των πολιτιστικών εκδηλώσεων της  Μεγάλης  Εβδομάδας και Πάσχα.

34.                       

Έγκρισης συνδιοργάνωσης της «ΓΚΙΟΣΤΡΑ» έτους 2019 και της αντίστοιχης δαπάνης

35.                       

Έγκριση δαπάνης και εξειδίκευση της πίστωσης για προμήθεια στεφανιών Εθνικών και Τοπικών Εορτών για το έτος 2019

36.                       

Τροποποίηση της υπ΄αριθμ.53/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου  «Δημοτικής κανονιστικής απόφαση ορθών πρακτικών και δεοντολογίας για την προαγωγή του τουρισμού της Ζακύνθου»

37.                       

Έξοδα μετακίνησης αιρετών

38.                       

Έγκριση εκμίσθωση μοτοποδηλάτων και ποδηλάτων έως 50 cc

39.                       

Αποδοχή προτομής Μακεδονομάχου Σπυρίδων Θεοφίλου Φραγκόπουλου και χώρος τοποθέτησης αυτής.   

 

40.                       

Ορισμός μελών της Επιτροπής Διενέργειας των Δημοπρασιών μίσθωσης, εκμίσθωσης και εκποίησης ακινήτων για το έτος 2019 του άρθρου 1 του ΠΔ 270/81 

41.                       

Κυκλοφοριακές Ρυθμίσεις για την απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης οχημάτων στο πλάτωμα « Μισοχώρι» Τ.Κ. Κερίου Δ.Ε. Λαγανά

42.                       

Τοποθέτηση  εγκάρσιων μειωτήρων ταχύτητας «σαμαράκια» πλησίον του Νηπιαγωγείου Τ.Κ. Τραγακίου Δ.Ε. Αρκαδίων 

43.                       

Επιχορηγήσεις Πολιτιστικών Συλλόγων Ζακύνθου

44.                       

Προμήθεια στολών Φιλαρμονικών

45.                       

Αιτήσεις-προτάσεις- ανακοινώσεις

Ζάκυνθος Καιρός