ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Ο Δήμος Ζακύνθου επανέρχεται και ενημερώνει ότι σύμφωνα με τον Ν. 4483/31-07-2017, άρθρο 52, μπορούν να υπαχθούν σε ρύθμιση, έως 100 δόσεις, οι βεβαιωμένες οφειλές των φυσικών ή νομικών προσώπων προς το Δήμο, μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2017.
Όπως αναφέρεται στις διατάξεις του προαναφερόμενου άρθρου, παρέχεται έκπτωση ανάλογα με τον αριθμό των δόσεων που επιλέγει ο κάθε οφειλέτης.
Οι ευνοϊκές ρυθμίσεις του παραπάνω Νόμου παύουν να ισχύουν μετά την 30η Νοεμβρίου 2017. Για το λόγο αυτό παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν άμεση χρήση των ευεργετικών διατάξεων του Νόμου μέσα στο διάστημα αυτό.
Ο Δήμος για όσους δεν ρυθμίσουν τις οφειλές τους και μετά το πέρας της προαναφερόμενης προθεσμίας, θα προβεί, όπως έχει υποχρέωση από το Νόμο, σε αναγκαστικά μέτρα είσπραξης, τα οποία προβλέπονται από τον Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων (Κ.Ε.Δ.Ε.).
Για περισσότερες διευκρινίσεις ή απορίες, μπορείτε να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά (26953-61354 και 26953-61350) ή να προσέλθετε στο τμήμα ταμείου Δήμου Ζακύνθου, κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες.
Πληροφορίες: Γεράσιμος Σπίνος και Παναγιώτα Πυριόχου.
Ζάκυνθος Καιρός