ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

…  τα ύδατα των παραλιών της Ζακύνθου κρίθηκαν «εξαιρετικής ποιότητας» -

Ο Φορέας Διαχείρισης (Φ.Δ.) του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Ε.Θ.Π.Ζ.), σε συνεργασία με το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (Ε.Κ.Π.Α.) στο πλαίσιο υλοποίησης του Ερευνητικού Προγράμματος BlueCoast «Climate – SmartCoastalPracticesforBlueGovernance – Κλιματικά – Έξυπνες Παράκτιες Πρακτικές για τη Γαλάζια Διακυβέρνηση» (http://bluecoast-cbc.eu/) που χρηματοδοτείται από το InterregIPA-CBC Ελλάδα – Αλβανία 2014-2020, πραγματοποίησε δειγματοληψίες για τον έλεγχο της Ποιότητας των Παράκτιων Υδάτων στο θαλάσσιο χώρο δικαιοδοσίας του Φ.Δ. του Ε.Θ.Π.Ζ., όπως εξάλλου είχε δεσμευτεί και δια ζώσης μέσω του Επιστημονικού Υπευθύνου του Φ.Δ. κατά τη διάρκεια της σχετικά πρόσφατης διεξαγωγής της ειδικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ζακύνθου για το θέμα της Θαλάσσιας Ρύπανσης στις ακτές της Ζακύνθου.

Οι δειγματοληψίες που πραγματοποιήθηκαν από το επιστημονικό προσωπικό του Θαλάσσιου Πάρκου και επιστήμονες του Τμήματος Γεωλογίας και Γεωπεριβάλλοντος του Ε.Κ.Π.Α., έλαβαν χώρα στις αρχές Ιουλίου 2019 σε τέσσερις θέσεις (Γέρακα, Καλαμάκι-Βροντόνερο, Καλαμάκι-Μπούκα και στην ευρύτερη περιοχή  του Μαραθία) στον κόλπο του Λαγανά, που ως γνωστόν αποτελεί περιοχή ωοτοκίας για τη Θαλάσσια Χελώνα Caretta caretta. Οι δειγματοληψίες αυτές είχαν ως σκοπό τη διερεύνηση της δυνητικής θαλάσσιας ρύπανσης των παράκτιων υδάτων από ρύπους οργανικής προέλευσης. Από τα αποτελέσματα των αναλύσεων των δειγμάτων που πραγματοποιήθηκαν από το πιστοποιημένο Εργαστήριο Χημείας Περιβάλλοντος του Ε.Κ.Π.Α. προκύπτει, ότι η κατάσταση στις περιοχές δειγματοληψίας του κόλπου του Λαγανά είναι απόλυτα κανονική και δεν θα πρέπει να υπάρχει καμία ανησυχία στους πολίτες καθώς σε κανένα από τα δείγματα δεν διαπιστώθηκε ρύπανση από οργανικά φορτία (τα αποτελέσματα είναι διαθέσιμα στο κοινό από το Ε.Θ.Π.Ζ.)  και συνεπώς και από τις συγκεκριμένες δειγματοληψίες καταγράφεται η καταλληλότητα των υδάτων κολύμβησης της συγκεκριμένης περιοχής.

Τα αποτελέσματα από τις αναλύσεις που προαναφέρθηκαν είναι ανάλογα με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τις αναλύσεις δειγμάτων των παράκτιων υδάτων που πραγματοποιεί η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων. Ειδικότερα η συγκεκριμένη Υπηρεσία πραγματοποίησε δειγματοληπτικό έλεγχο σε 33 θέσεις σε όλη τη Ζάκυνθο (9 εκ των οποίων εντός των περιοχών δικαιοδοσίας του Ε.Θ.Π.Ζ.) σχετικά με τον προσδιορισμό της καταλληλότητας των υδάτων κολύμβησης. Ο τακτικός έλεγχος διερεύνησης καταλληλότητας των υδάτων κολύμβησης πραγματοποιείται από τη συγκεκριμένη Υπηρεσία κατά τη θερινή περίοδο κάθε έτους και τα αποτελέσματα για τους μήνες Μάιο και Ιούνιο 2019 είναι ήδη διαθέσιμα προς το κοινό στην ακόλουθη διεύθυνση: http://4862.syzefxis.gov.gr/index.php/component/jdownloads/category/72-zakynthos2019?Itemid=126).

Σύμφωνα με τα σχετικά αποτελέσματα, τα ύδατα των παραλιών της Ζακύνθου κρίθηκαν «εξαιρετικής ποιότητας». Τέλος, η καταλληλότητα των υδάτων κολύμβησης επιβεβαιώθηκε και από τις σχετικές πρόσθετες δειγματοληψίες που διενεργεί το Τμήμα Περιβαλλοντικής Υγιεινής και Υγειονομικού Ελέγχου της Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, με μόνη εξαίρεση το λιμάνι της Ζακύνθου και σε μια ακτίνα 200 μέτρων εκατέρωθεν του σημείου εκβολής του χειμάρρου Αγίου Χαραλάμπη της πόλης της Ζακύνθου.

 

Εκ του Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ

ΖΆΚΥΝΘΟΣ ΚΑΙΡΟΣ