ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Ανοιχτή είναι από τις 28  Μαρτίου  η ηλεκτρονική εφαρμογή Taxisnet για  τις Φορολογικές δηλώσεις φυσικών  προσώπων για το 2018 (εισοδήματα που αποκτήθηκαν το 2018).

Νέο φορολογικό τοπίο διαμορφώνεται για τα ζευγάρια, για όσους αμείβονται με ειδικά μισθολόγια, τους φοιτητές, αλλά και για όσους αποκτούν εισοδήματα από βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων (Airbnb).

 • Η προθεσμία υποβολής των δηλώσεων φυσικών προσώπων λήγει στις 30 Ιουνίου, υπάρχει το ενδεχόμενο να δοθεί κάποια παράταση στο τέλος .
 • Μαζί  με το βασικό Έντυπο  της φορολογικής δήλωσης Ε1, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να υποβάλουν και  τα δύο συνοδευτικά έντυπα -δηλαδή την αναλυτική κατάσταση ενοικίων Ε2 (για όσους εισπράττουν ενοίκια) και τα πληροφοριακά στοιχεία επιχειρηματικής δραστηριότητας Ε3 ( για όσους έχουν εισοδήματα από επαγγελματική δραστηριότητα και οι αγρότες).
 • Ο φόρος εισοδήματος θα πληρωθεί σε τρεις διμηνιαίες δόσεις (31-Ιούλιου, 30-Σεπτέμβριου και 29-Νοέμβριου).
 • Τα έγγαμα ζευγάρια υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση, εφόσον φυσικά κάποιος από τους συζύγους δεν έχει δηλώσει πως επιθυμεί να ξεχωριστή υποβολή (η αίτηση για χωριστή δήλωση έληξε στις 28/02/2019).
 • Για την φετινή χρονιά ο κάθε σύζυγος θα λάβει ξεχωριστό εκκαθαριστικό σημείωμα και θα εισπράξει τη δική του επιστροφή φόρου. Που σημαίνει πως δεν θα γίνει συμψηφισμός μεταξύ του φόρου ή της επιστροφής κάθε συζύγου.
 • Τα φυσικά πρόσωπα που έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, στην περίπτωση που ενημερώσουν το Μητρώο της Εφορίας δύνανται να υποβάλλουν κοινή δήλωση για τα εισοδήματά τους. Στην περίπτωση αυτή έχουν την ίδια φορολογική αντιμετώπιση με τους έγγαμους. Υπόχρεος υποβολής δήλωσης είναι εκείνο το μέρος του συμφώνου συμβίωσης το οποίο κατά την υποβολή της δήλωσης φορολογίας εισοδήματος δηλώνεται ως υπόχρεος και για τα εισοδήματα του άλλου μέρους του συμφώνου συμβίωσης.

Οι κωδικοί που οδηγούν – ανά περίπτωση- σε μείωση φόρου είναι οι εξής:

 • Αφορολόγητο χωρίς αποδείξεις (κωδικοί 023-024). Συμπληρώνονται από τους φορολογουμένους που εξαιρούνται από την προσκόμιση αποδείξεων για τη διατήρηση της έκπτωσης φόρου 1.900 - 2.100 ευρώ.
 • Φορολογούμενοι με ανείσπρακτα ενοίκια (κωδικοί 125-126). Ενοίκια που δεν εισπράχθηκαν το 2018 απαλλάσσονται από τον φόρο εφόσον οι ιδιοκτήτες των ακινήτων έχουν ασκήσει αγωγή κατά του ενοικιαστή που δεν καταβάλλει εγκαίρως τα οφειλόμενα ενοίκια. Πριν από την υποβολή της δήλωσης, οι φορολογούμενοι θα πρέπει να επισκεφθούν την Δ.Ο.Υ τους για να καταθέσουν φωτοαντίγραφο διαταγών πληρωμής, δικαστικών αποφάσεων ή αγωγών έξωσης.
 • Οι Δαπάνες με πλαστικό χρήμα (κωδικοί 049-050). Συμπληρώνοντας τους συγκεκριμένους κωδικούς, μισθωτοί, συνταξιούχοι και αγρότες κερδίζουν την έκπτωση φόρου 1.900 – 2.100 ευρώ που οδηγεί σε έμμεσο αφορολόγητο όριο. Αρκεί να έχουν συμπληρώσει το απαραίτητο ποσό δαπανών ανάλογα με το εισόδημά τους.(έως 10.000€ το 10%,10.001€-20.000€το15%και από 20.001 και άνω το 20%).
 • Για τις κενές κατοικίες. Εξαιρούνται από το τεκμήριο διαβίωσης οι κενές κατοικίες οι οποίες δηλώνονται στο έντυπο Ε2.
 • Για την δωρεάν παραχώρηση κατοικίας. Απαλλάσσεται από τον φόρο το τεκμαρτό εισόδημα που αφορά δωρεάν παραχώρηση κατοικίας μέχρι 200 τ.μ. προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως κύρια κατοικία προς ανιόντες ή κατιόντες συγγενείς (παππούδες, παιδιά, εγγόνια και αντιστρόφως).
 • Οι αγρότες - επιχειρηματίες ασφαλισμένοι στον ΕΦΚΑ (ΟΓΑ) (κωδικοί 021-022). Κερδίζουν έκπτωση φόρου 1.900 – 2.100 ευρώ, η οποία υπολογίζεται επί του φόρου του αγροτικού εισοδήματος τους.
 • Οι Επαγγελματίες αγρότες (κωδικοί 037-038). Ο κωδικός αυτός είναι προσυμπληρωμένος με βάση τα στοιχεία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης. Οι κατ΄ επάγγελμα αγρότες δικαιούται το αφορολόγητο όριο των μισθωτών και συνταξιούχων το οποίο εξασφαλίζουν με δαπάνες που έγιναν με πλαστικό χρήμα.
 • Οι νέοι φορολογούμενοι με εισοδήματα από επιχειρηματική δραστηριότητα (κωδικοί 327-328). Το ποσό της προκαταβολής φόρου περιορίζεται στο 50% και δεν βεβαιώνεται προκαταβολή φόρου μέχρι 30 ευρώ.
 • Οι νέοι επαγγελματίες (κωδικοί 017- 018). Όσοι έχουν κάνει έναρξη για πρώτη φορά από 1/1/2016 και μετά απαλλάσσονται από το τέλος επιτηδεύματος. Οι φορολογούμενοι κερδίζουν φόρο τουλάχιστον 650 ευρώ. Η απαλλαγή παρέχεται για πέντε χρόνια από την πρώτη έναρξη εργασιών.
 • Ο κατώτατος συντελεστής φόρου ανέρχεται στο 22% και επιβάλλεται μέχρι το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 20.000 ευρώ. Πάνω από το επίπεδο ετησίου εισοδήματος των 20.000 ευρώ και μέχρι τα 30.000 ευρώ επιβάλλεται συντελεστής φόρου 29%, ενώ πάνω από τα 30.000 και μέχρι τα 40.000 ευρώ εφαρμόζεται συντελεστής φόρου 37%. Για το τμήμα του ετησίου εισοδήματος άνω των 40.000 ευρώ προβλέπεται συντελεστής φόρου 45%.
 • Για τα εισοδήματα από ακίνητα εφαρμόζεται αυτοτελής Φορολογικός συντελεστής από 15% έως 45%:

Προβλέπεται αυτοτελής φορολόγησης των εισοδημάτων από την εκμετάλλευση ακίνητης περιουσίας με κλίμακα στην οποία ισχύουν συντελεστές φόρου:
α) 15% μέχρι το επίπεδο ετησίου εισοδήματος 12.000 ευρώ.
β) 35% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 35.000 ευρώ.
γ) 45% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 35.000 ευρώ. 

 • Στους έχοντες -πραγματικά ή τεκμαρτά- ετήσια εισοδήματα άνω των 12.000 ευρώ, αθροιστικά από όλες τις πηγές, θα επιβάλλεται ειδική εισφορά αλληλεγγύης, που θα υπολογίζεται κλιμακωτά ως εξής:
  • 0%, στο τμήμα ετησίου εισοδήματος μέχρι τα 12.000 ευρώ,
  • 2,2% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από τα 12.001 έως τα 20.000€ ε
  • 5% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 20.001 ως 30.000 ευρώ,
  • 6,5% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 30.001 ως 40.000 ευρώ,
  • 7,5% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 40.001 ως και 65.000 €,
  • 9% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος από 65.001 ως και 220.000 ευρώ
  • 10% στο τμήμα ετησίου εισοδήματος πάνω από τα 220.000 ευρώ.
ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Γ. ΝΙΚΟΣ

ΛΟΓΙΣΤΗΣ Α ΤΑΞΗΣ                                                                                                     

Ζάκυνθος Καιρός