ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Ο Συνήγορος του Καταναλωτή, κ. Λευτέρης Ζαγορίτης με την ευκαιρία της «Παγκόσμιας Ημέρας Καταναλωτή 2021» στις 15/3/2021 δηλώνει:

«Η πανδημία του κορωνοϊού διόγκωσε υφιστάμενα, λόγω της δεκαετούς οικονομικής κρίσης, προβλήματα και δημιούργησε νέα, θέτοντας επιτατικά την ανάγκη της ταχείας αντιμετώπισής τους. Η Πολιτεία προχώρησε σε σειρά έκτακτων μέτρων σε όλο σχεδόν το φάσμα των καθημερινών συναλλαγών, η επιτυχία των οποίων στηρίζεται, εν πολλοίς, στην αποτελεσματικότητα των φορέων που καλούνται να συνδράμουν στην εφαρμογή τους. Το 2020, σημειώθηκε μεγάλη αύξηση των αναφορών που υποβλήθηκαν στην Ανεξάρτητη Αρχή “Συνήγορος του Καταναλωτή” από πολίτες για εξωδικαστική επίλυση των διαφορών τους με προμηθευτές. Παρά τη μεγάλη πτώση των συναλλαγών, οι υποθέσεις έφτασαν τις 13.689, αυξημένες κατά 15,7% σε σχέση με το 2019 και υπερδιπλάσιες σε σχέση με το 2015. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους καταναλωτές για την εμπιστοσύνη τους και να διαβεβαιώσω ότι η Αρχή θα εξακολουθήσει να προστατεύει τα δικαιώματά τους, παρά τη συνεχή αύξηση των υποθέσεων, την έλλειψη του αναγκαίου αριθμού επιστημόνων και διοικητικών υπαλλήλων και παρά τις αυτονόητες λειτουργικές δυσκολίες που δημιουργήθηκαν λόγω της πανδημίας. Σε αυτή την κρίσιμη καμπή της πανδημίας, όπου η κοινωνική κόπωση είναι εμφανής, πρέπει όλοι να είμαστε αισιόδοξοι, αλλά και να μην υποτιμούμε το πρόβλημα. Πρέπει να παίρνουμε τα αναγκαία μέτρα, ώστε σε σύντομο χρονικό διάστημα να επανέλθουμε στην κανονικότητα».