ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Με πλήρη συναίσθηση του βάρους της ευθύνης, για τον απαιτητικό τομέα τον οποίο ανέλαβε, ο Αντιδήμαρχος και υπεύθυνος για θέματα Καθαριότητας και αποκομιδής /διαχείρισης απορριμμάτων , κ. Δημήτρης Κουτσογιάννης,  εξέδωσε δελτίο τύπου, καλώντας τους δημότες  να συμβάλουν και οι ίδιοι στην καθαριότητα και τη προστασία του περιβάλλοντος , ενώ επισημαίνει ότι άμεσα ξεκινάει , η εφαρμογή των κανονιστικών διατάξεων του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου κυρίως σε ότι αφορά στην ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων εκτός κάδων
Συγκεκριμένα:

Η Δημοτική Αρχή από την αρχή του Σεπτέμβρη καταβάλλει κάθε προσπάθεια προκειμένου να βελτιωθεί η αποκομιδή των απορριμμάτων στην πόλη και τα χωριά του νησιού μας. Η προσπάθεια αυτή υλοποιείται με την  ενεργοποίηση όλων των υπηρεσιών των Δήμου και του ΦοΔΣΑ, του απαραίτητου προσωπικού και εξοπλισμού. Άμεσος στόχος είναι η απομάκρυνση των απορριμμάτων από τα σημεία συγκέντρωσής τους και η ενίσχυση κάθε δραστηριότητας που αφορά την καθαριότητα της Ζακύνθου στην αποκομιδή και διατήρηση μιας ευπρεπούς εικόνας σε κοινόχρηστους χώρους.
Η μεγάλη αυτή προσπάθεια απαιτεί την συνεχή συμβολή όλων των δημοτικών υπηρεσιών κυρίως όμως την ενεργή συμμετοχή των πολιτών στην ορθή διαχείριση των απορριμμάτων.
            Πληροφορούμε  επίσης τους Δημότες ότι θα ξεκινήσει άμεσα η εφαρμογή των κανονιστικών διατάξεων του Κανονισμού Καθαριότητας του Δήμου κυρίως σε ότι αφορά στην ανεξέλεγκτη απόρριψη απορριμμάτων εκτός κάδων.
            Ενημερώνουμε για ακόμα μια φορά ότι απόβλητα οικοδομικά και συναφή με αυτά διαχειρίζονται από ιδιωτική εταιρεία κατάλληλα αδειοδοτημένη και οι πολίτες οφείλουν να επικοινωνούν με αυτήν.
            Άλλα ογκώδη απόβλητα και κλαδιά οι πολίτες οφείλουν να μην τα διαθέτουν ανεξέλεγκτα αλλά μόνο κατόπιν συνεννόησης με τις αρμόδιες υπηρεσίες( Τηλ.επικοινωνίας:2695360 910, , Γραφείο Κίνησης Δήμου Ζακύνθου). Απαγορεύεται επίσης Φορτηγά Ι.Χ και Δ.Χ να αδειάζουν πάσης φύσεως απορρίμματα μπάζα κλπ σε δρόμους, πλατείες, ρέματα, δασικούς και γενικότερα υπαίθριους χώρους. Και σε κάθε περίπτωση θα εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στον Κανονισμό πρόστιμα.
 
Η Καθαριότητα και η προστασία του Περιβάλλοντος είναι πολιτισμός, είναι υγεία, και απαιτεί την συμβολή όλων μας
Ζάκυνθος Καιρός