ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Προκειμένου να ενημερωθεί η κοινή γνώμη σχετικά με τη λειτουργία του Γ.Ν.Ζακύνθου, η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Ζακύνθου με δελτίο τύπου που εξέδωσε, επισημαίνει τα εξής:

Κατά την τελευταία διετία, έχουν διορισθεί στο Γ.Ν.Ζακύνθου, δέκα (10) Επιμελητές Β΄ ειδικοτήτων, Καρδιολογικής, Αναισθησιολογίας, Βιοπαθολογίας, Πνευμονολογίας, Εντατικολογίας-Παθολογίας, Ακτινοδιαγνωστικής (2) , Ψυχιατρικής (2) και Παιδιατρικής. Ο τελευταίος δεν αποδέχθηκε τον διορισμό του και ως εκ τούτου η Διοίκηση του Νοσοκομείου προέβη στη σύναψη σύμβασης παροχής υπηρεσιών με ιδιώτη παιδίατρο για την κάλυψη των αναγκών της Παιδιατρικής κλινικής. .

Πρόσφατα προσλήφθηκαν επιπλέον στο νοσοκομείο, δύο επικουρικοί ιατροί ειδικότητας Πνευμονολογίας και Γυναικολογίας, με αποτέλεσμα ο αριθμός των υπηρετούντων ειδικευμένων ιατρών στο νοσοκομείο, να ανέρχεται στους 48 επί 110 ανεπτυγμένων κλινών, σε σύνολο 160 οργανικών.

Εντός του μηνός Οκτωβρίου , θα συνεδριάσουν τα αρμόδια συμβούλια κρίσης της 6ης ΥΠΕ, για την πρόσληψη τριών (3) μονίμων επιμελητών Β΄ ειδικοτήτων, Αναισθησιολογίας, Παιδιατρικής και Γυναικολογίας, ενώ υφίσταται πρόσκληση ενδιαφέροντος για πρόσληψη επικουρικών ιατρών ειδικότητας, Αναισθησιολογίας, Βιοπαθολογίας και Παθολογίας.

Κατά το διάστημα της καλοκαιρινής περιόδου, ενισχύθηκε η λειτουργία του αναισθησιολογικού τμήματος με αποσπάσεις ιατρών από άλλα νοσοκομεία , γεγονός που επέτρεψε στους υπηρετούντες ιατρούς τη λήψη πάσης φύσεως αδειών.

Η συνταξιοδότηση ιατρών αποτελεί θεμελιώδες δικαίωμα αυτών και ως εκ τούτου η Διοίκηση είχε ήδη μεριμνήσει για την κάλυψη των κενών με αντίστοιχες προκηρύξεις.

Περαιτέρω όσον αφορά στις πραγματικές έγγραφες παραιτήσεις ιατρών , και όχι τις προαναγγελλόμενες από τρίτους, αυτές αποτελούν προσωπικές επιλογές των ιδίων και η Διοίκηση δεν δύναται να αποτελέσει εμπόδιο για την επιστημονική τους εξέλιξη.

Σε εξέλιξη βρίσκεται και η διαδικασία πρόσληψης λοιπού επικουρικού προσωπικού η οποία θα ενισχύσει τη Διοικητική και τη Νοσηλευτική υπηρεσία του Νοσοκομείου.

Παράλληλα , με τη συνεργασία του ιατρικού, νοσηλευτικού και διοικητικού προσωπικού, , και έπειτα από απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Γ.Ν.Ζακύνθου, τίθεται σε λειτουργία Πνευμονολογικό Τμήμα δυναμικότητας οκτώ (8) κλινών , εντός της Παθολογικής κλινικής , ενώ δρομολογείται και η ανάπτυξη της ψυχιατρικής κλινικής δυναμικότητας, έξι (6) κλινών.

Έχει ολοκληρωθεί η αγορά καινούργιας λυχνίας του αξονικού τομογράφου, η οποία καλύφθηκε με επιχορήγηση από το Υπουργείο Υγείας , ενώ ήδη έχουν δρομολογηθεί οι απαραίτητες διεργασίες για την ένταξη του Νοσοκομείου σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης στα πλαίσια του προγράμματος ΕΣΠΑ .
Ως εκ τούτου, όσοι ως Κασσάνδρες διασπείρουν την κατάρρευση του νοσοκομείου, διαψεύδονται , όπως συνέβη και στην περίπτωση της αδικαιολόγητης αναστολής των
χειρουργείων για έξι μήνες.

Η Διοίκηση παραμένει ανοικτή σε όλες τις καλοπροαίρετες προτάσεις για την βελτίωση και την αναβάθμιση της λειτουργίας του νοσοκομείου, μακριά από πολιτικές σκοπιμότητες.

1/10/2018
Εκ της Διοίκησης

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

Ζάκυνθος Καιρός