ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Η  ΕΝΩΣΗ ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

Σε συνέχιση του προγράμματος για τη διαρκή ενημέρωση των μελών της Λογιστών –Φοροτεχνικών, διοργανώνει  επιμορφωτικό σεμινάριο, διάρκειας 6 ωρών την Τετάρτη 14 Φεβρουαρίου 2018:

 

Στη Ζάκυνθο από 14:00 έως 20:00    στο ξενοδοχείο "PALATINO"

με θεματολογία:

   

 • ΕΞΕΤΑΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΝΕΟ ΕΝΤΥΠΟ Ε3:
 • Από την πρακτική και επιστημονική ματιά του μάχιμου Λ/Φ
 • Μία πρώτη ανάλυση της δομής και της λειτουργικότητάς του με

    πρακτικά παραδείγματα ασκήσεων για απλογραφικά και διπλογραφικά βιβλία.

 

 • 30 ΣΗΜΕΙΑ SOS: τα βήματα στην προετοιμασία για το κλείσιμο

                         της χρήσης 2017 

 • Εργασίες τέλους χρήσης με βάση τα ΕΛΠ σε απλογραφικά και διπλογραφικά

                               διπλογραφικά βιβλία

 • Όλα όσα μας χρειάζονται για την απογραφή των αποθεμάτων 31-12-2017                               
 • Βήμα -βήμα οι λογιστικές εγγραφές κλεισίματος ισολογισμού, ο προσδιορισμός

                                των αποτελεσμάτων (λογιστικών και φορολογητέων) σύνταξη των

χρηματοοικονομικών καταστάσεων σύμφωνα με τον  Ν. 4308/2014 Ε.Λ.Π

 • Προθεσμίες Γενικών Συνελεύσεων και υποχρεώσεις δημοσίευσης των οικονομικών

      καταστάσεων στο ΓΕΜΗ.

 

 • Φορολογικός έλεγχος επιχειρήσεων:
 • Ανάλυση βασικών διατάξεων - Διαδικασία Φορολογικού Ελέγχου, σύμφωνα

με τον Κώδικα Φορολογικής Διαδικασίας.

 • Είδη φορολογικών ελέγχων - έλεγχος από το γραφείο ή επιτόπιος .
 • Τι πρέπει να γνωρίζει η επιχείρηση και ο Λογιστής για τον επιτόπιο φορολογικό έλεγχο.
 • Επανέλεγχος πότε προβλέπεται ( «νέα στοιχεία» «συμπληρωματικά στοιχεία»)
 • Ποινολόγιο
 • Παραγραφή
 • Άνοιγμα τραπεζικών λογαριασμών- τι ισχύει.
 • Έμμεσες Τεχνικές Ελέγχου – Η τεχνική τραπεζικών καταθέσεων και δαπανών σε μετρητά
 • Παραδείγματα -Ασκήσεις

 

 • Σύντομη ανασκόπηση και επισήμανση σημαντικών θεμάτων:

Όπως:

 

ü  Οι νέες ρυθμίσεις για την αλλαγή φορολογικής

       κατοικίας,

ü  Εκπιπτόμενες και μη εκπιπτόμενες δαπάνες με έμφαση στις ασφαλιστικές εισφορές και στη φορολογική μεταχείριση των αμοιβών που λαμβάνουν εταίροι και διαχειριστές νομικών προσώπων.

ü  Άλλα πρακτικά θέματα για την υποχρέωση αναμόρφωσης των δαπανών με διάκριση σε μόνιμες  και  προσωρινές.

 

                                                                                                                

ΕΙΣΗΓΗΤΕΣ:

                              

Γιώργος Χριστόπουλος

Κώστας Νιφορόπουλος

Φοροτεχνικός -Επιστημονικός-Εκπαιδευτικός

Σύμβουλος Ε.Φ.Ε.Ε.Α., Πρώην καθηγητής ΤΕΙ

Ορκωτός Ελεγκτής –Λογιστής της «ΩΡΙΩΝ ΑΕΟΕΛ»

Επιστημονικός Συνεργάτης TAXHEAVEN

                        

Μετά από κάθε ενότητα του σεμιναρίου, θα ακολουθεί συζήτηση και θα δοθούν  απαντήσεις.

Για καλύτερη προετοιμασία των εισηγητών οι συνάδελφοι μπορούν να στείλουν ερωτήσεις τους μέχρι την 10-02-2018.

 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

 

ΣΤΟ Δ.Σ ΤΟΥ ΣΥΛΟΓΟΥ-ΕΛΦΕΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ

 

 

 

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

Ζάκυνθος Καιρός