Ο καιρός στην Ζάκυνθο ΚΑΙΡΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Σάββατο 22 Σεπτέμβριος 2018
Βιντεοθήκη
Ζωντανά


Κατά την συνεδρίαση της 15ης Δεκεμβρίου, του Δημοτικού Συμβουλίου, η Ζακυνθινή Αναγέννηση τοποθετήθηκε ως εξής:

1) Επανέφερε το αίτημα της προς τον δήμαρχο για την πλήρη , αναλυτική και αντικειμενική αποτύπωση της κατάστασης του Δήμου και των φορέων του από οικονομική, λειτουργική και οργανωτική άποψη αλλά και των διαδικασιών που αποφασίζονται εκτελούνται και ελέγχονται οι διάφορες δράσεις, πράξεις και ενέργειες.

2) Για το θέμα της αντικατάστασης του Προέδρου της ΚΕΔΗΖ θεώρησε λάθος την εισαγωγή του θέματος εκτός προγραμματισμένης ημερήσιας διάταξης και μη επαρκώς τεκμηριωμένη την πρόταση αντικατάστασης του. Ψήφισε λευκό στην πρόταση για εκλογή νέου προέδρου.

3) Αποκάλυψε τις προσπάθειες να εμφανιστεί στον ισολογισμό της ΔΕΥΑΖ μια εξωραϊσμένη κατάσταση σχετικά με τα οικονομικά την επιχείρησης την στιγμή που τα χρέη της επιχείρησης από παλαιότερα έτη είναι συνολικού ύψους 6 εκατ. ευρώ στην ΔΕΗ και σε προμηθευτές. Για τούτο και καταψήφισε τον ισολογισμό της επιχείρησης.

4) Επίσης σχετικά με το τεχνικό πρόγραμμα και την τιμολογιακή πολιτική της ΔΕΥΑΖ ψήφισε παρών. Παρά το γεγονός ότι δεν υπήρξε μεταβολή από τις περσινές τιμές τιμολόγησης, η Ζακυνθινή Αναγέννηση ανέδειξε τα ζητήματα της ανάγκης υποχρεωτικής δημοσιοποίησης των ελέγχων της ποιότητας του νερού καθώς και την δημοσιοποίηση σε διμηνιαία βάση α)των αντλούμενων ποσοτήτων β) των τιμολογούμενων ποσοτήτων. Υπογραμμίζοντας το γεγονός της μη τιμολόγησης μεγάλων ποσοτήτων νερού που διατίθονται στο δίκτυο.

Ακόμα έθεσε το απαράδεκτα υψηλό κόστος ανά κβμ για τις πολύ μικρές καταναλώσεις που φθάνει έως και 7 ευρώ το κβμ εάν συνυπολογιστούν τα πάγια τέλη και ο ΦΠΑ.

5) Στήριξε την απόφαση για διεκδίκηση του κτιρίου του παλαιού νοσοκομείου από τον Δήμο και την Περιφέρεια υπό την προϋπόθεση ενός ολοκληρωμένου σχεδίου για την αξιοποίηση του. Σχεδίου που να περιλαμβάνει και την αξιοποίηση των δεκάδων κτιρίων που έχει ο δήμος στην κατοχή του.