ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

1. Την 20/02/2020, ημέρα Πέμπτη, και κατά τις ώρες 15:00 έως 22:00, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση κάθε τροχοφόρου οχήματος στην πλατεία «Ανδρέα Βεζάλ» (τμήμα εξόδου και στις δυο πλευρές της οδού).
2.Την 23/02/2020, ημέρα Κυριακή, και κατά τις ώρες 06:00 έως 22:00, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση κάθε τροχοφόρου οχήματος α) στην πλατεία «Ανδρέα Βεζάλ» (τμήμα εξόδου και στις δυο πλευρές τις οδού) και β) στην οδό «Δ. Ρώμα» από το ύψος της πλατείας «Ανδρέα Βεζάλ» έως την συμβολή της με την οδό «Κ. Λομβάρδου». Η απαγόρευση ισχύει μόνο στην πλευρά παραπλεύρως Ιερού Ναού «Αγίου Νικολάου».                                                                                3. Την 01/03/2020, ημέρα Κυριακή, και κατά τις ώρες 06:00 έως 22:00, απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση κάθε τροχοφόρου οχήματος α) στην πλατεία «Ανδρέα Βεζάλ» (τμήμα εξόδου και στις δυο πλευρές της οδού), β) στην οδό «Δ. Ρώμα» από το ύψος της πλατείας «Ανδρέα Βεζάλ» έως την συμβολή της με την οδό «Κ. Λομβάρδου». Η απαγόρευση ισχύει μόνο στην πλευρά παραπλεύρως Ιερού Ναού Αγίου Νικολάου και γ) στην είσοδο λιμένα Αγίου Νικολάου (πόρτο παραπλεύρως πλατείας «Ηρώων Πεσόντων»). Η απαγόρευση ισχύει και στις δυο πλευρές της οδού.