ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου,  θα διεξαχθεί στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δ.Σ. στο   Πνευματικό Κέντρο του Δήμου Ζακύνθου (Πλ. Σολωμού ) την 19η του μηνός Φεβρουαρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 6.00μ.μ  για συζήτηση και λήψη αποφάσεων    στα συνημμένα θέματα της ημερησίας διάταξης, που ακολουθούν


Επικύρωση πρακτικών από την 20η Συνεδρίαση έως και την 25η Συνεδρίαση 2019 Δημοτικού Συμβουλίου

Προγραμματική Σύμβαση Διαβαθμιδικής Συνεργασίας μεταξύ ΠΙΝ και Δήμου Ζακύνθου που αφορά το έργο «Εκτέλεση εργασιών ,επισκευή, συντήρηση, καθαρισμός, εξωραϊσμός στο εθνικό επαρχιακό και δημοτικό οδικό δίκτυο ,καθαρισμού χειμάρρων και ρεμάτων και παρεμβάσεις πυροπροστασίας»

Αίτηση κ. Αβούρη Κωνσταντίνου περί αναγνώρισης αιτήματος αγωγής

Ορισμός Επιτροπών Δήμου Ζακύνθου σύμφωνα με το Ν.4412/2016»

Α΄ Κατανομή  έτους  2020  για κάλυψη  λειτουργικών δαπανών 

των  σχολείων και  κάλυψη δαπάνης  υλοποίησης  θεσμού Σχολικού Τροχονόμου σχολικού έτους   2019-2020   (5ος  - 6ος  /2020)

Δημοτική περιουσία και υποβολή αυτής στο Ελληνικό κτηματολόγιο

Επιχώρια περιουσία Δήμου Ζακύνθου αναγνώριση και κατοχύρωση της

 Ενημέρωση για τυχόν δημοτική περιουσία εντός των ΤΚ Μαριών Αναφωνήτριας και Βολιμών

Εφαρμογή δακοκτονίας με δολωματικούς ψεκασμούς

Χορήγηση άδειας  λειτουργίας ζωήλατων οχημάτων Δήμου Ζακύνθου

Χορήγηση άδειας λειτουργίας καταστημάτων εκμίσθωσης  μοτοποδηλάτων έως 50cc. με  επωνυμία IONIAN RENTALS  I.K.E  που βρίσκεται  στην Δ.Κ Παντοκράτορα Δ.Ε Λαγανά του  Δήμου  Ζακύνθου.

Αιτήσεις-προτάσεις –ανακοινώσεις