Ο καιρός στην Ζάκυνθο ΚΑΙΡΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Τετάρτη 25 Απρίλιος 2018
Βιντεοθήκη
Ζωντανά
Στο ΙοnianRadio.gr!  Επιμένουν από το ΒΡΑΧΙΩΝΑ για τις δημόσιες διευκρινήσεις του Αντιπεριφερειάρχη Λευτέρη Νιοτόπουλου, σχετικά με την αυτοψία στο ΛΙΒΑ και την ξεκάθαρη θέση του για την υπόθεση....

Απευθείας σύνδεση με το Σύλλογο Απολλοφάνους Φιλόξενος με τους Πρωταθλητές Ζίου – Ζίτσου, Δανιήλ Λούντζη και Παναγιώτη Πλέσσα, Επίσης μιλούν ο προπονητής τους Δημήτρης Παναγιωτόπουλος και μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου