ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ


Ο Λιμενάρχης Ζακύνθου Πλωτάρχης Λ.Σ. ΚΟΚΚΑΛΑΣ Νικόλαος έχοντας υπόψη:

1. Tα άρθρα 9,14,188, 295 και 296 του Γενικού Κανονισμού Λιμένα Ζακύνθου (ΦΕΚ 330 Β΄/78).

2.Τις διατάξεις του άρθρου 141 του Ν.Δ. 187/73 περί Κ.Δ.Ν.Δ. (ΦΕΚ 261Α/1973).

3.Τις διατάξεις του Ν.4256/2014 (ΦΕΚ 92Β/14-04-2014) όπως ισχύει.

4.Την Αριθμ. Πρωτ: 2131.13/1189/16/18-05-2016 Απόφαση Υπηρεσίας μας (ΦΕΚ Β 1814/21-06-2016.

5.Το από 13-09-2018 συμβάν κατολίσθησης στην παραλία Όρμου Ναυάγιου  Ζακύνθου.  

6.Την ανάγκη τήρησης όλων των κανόνων ασφαλείας πλοίων – επιβατών – λουομένων.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

 

1.Την απαγόρευση προσέγγισης-αγκυροβολίας κάθε πλωτού μηχανοκίνητου ή μη μηχανοκίνητου μέσου, καθώς και την απαγόρευση λήψης θαλάσσιου λουτρού από λουόμενους στον Όρμο Ναυαγίου  Ζακύνθου.

2.Την προσωρινή αναστολή ισχύος της Αριθ. Πρωτ: 2131.13/1189/16/18-05-2016 Απόφασης της Υπηρεσίας μας (ΦΕΚ Β΄ 1814/21-06/2016).

3.Η παρούσα ισχύει από εκδόσεως μέχρι νεωτέρας.

 

                                                                                                                     Ο   ΛΙΜΕΝΑΡΧΗΣ

 

                                                                                                

                                                                                                        Πλωτάρχης  Λ.Σ.  ΚΟΚΚΑΛΑΣ Νικόλαος

       

 

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

Ζάκυνθος Καιρός