ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου (Ε.Θ.Π.Ζ.), με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα που αφορούν στο θέμα της θαλάσσιας ρύπανσης και των Γαλάζιων Σημαιών στη Ζάκυνθο, θα ήθελε να γνωστοποιήσει στους κατοίκους αλλά και στους επισκέπτες του νησιού ότι η ποιότητα του θαλάσσιου περιβάλλοντος, σε ότι αφορά την βιοποικιλότητα των θαλάσσιων οργανισμών και τύπων Οικοτόπων, στη Θαλάσσια Προστατευόμενη Περιοχή στα όρια δικαιοδοσίας του Ε.Θ.Π.Ζ. είναι κατά κανόνα σε υψηλά επίπεδα.

Ωστόσο επισημαίνεται ότι σε ορισμένες περιπτώσεις έχουν καταγραφεί προβλήματα σε χωρικό και χρονικό επίπεδο (π.χ. περίπτωση εκροής στραγγιδίων από τον παλαιό ΧΥΤΑ Σκοπού στη θαλάσσια περιοχή Βροντόνερο του Καλαμακίου, προβλήματα από την δυσλειτουργία του Δικτύου Αποχέτευσης) και στις οποίες περιπτώσεις, όπως επιβάλλεται και εκ του θεσμικού του ρόλου, ο Φορέας Διαχείρισης προβαίνει άμεσα σε καταγγελίες προς τις αρμόδιες Υπηρεσίες, προκειμένου να υπάρξει η σχετική αντιμετώπιση και άμεση επίλυση των προβλημάτων. Η συνεχής επιτήρηση της περιοχής δίνει τη δυνατότητα στον Φορέα Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ. να έχει σαφή εικόνα της υφιστάμενης κατάστασης.

 

Η εκτίμηση της Οικολογικής Κατάστασης του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος στις Προστατευόμενες Περιοχές του Ε.Θ.Π.Ζ. με βάση τα κριτήρια και την κατηγοριοποίηση  της Ευρωπαϊκής Οδηγίας 92/43 (Διατήρηση Ειδών και Οικοτόπων) κρίνεται σε γενικές γραμμές ως ‘Καλή’. Η εκτίμηση που προαναφέρθηκε βασίζεται στα αποτελέσματα πολύχρονων Επιστημονικών Μελετών που έχει πραγματοποιήσει ο Φορέας Διαχείρισης του Ε.Θ.Π.Ζ., σε συνεργασία με Ακαδημαϊκά και Ερευνητικά Ιδρύματα της χώρας και της Ε.Ε.. Επιπρόσθετα, η συγκεκριμένη εκτίμηση ενισχύεται  και από τα αποτελέσματα των αναλύσεων που αφορούν την Ποιότητα των Υδάτων Κολύμβησης που πραγματοποιούνται στις παραλίες ωοτοκίας της θαλάσσιας χελώνας και δημοσιοποιούνται (βλ. http://www.apd-depin.gov.gr ) από την Δ/νση Υδάτων Ιονίου της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου καθώς και από τα αποτελέσματα επιπρόσθετων έκτακτων δειγματοληψιών που έχουν πραγματοποιηθεί από την αρμόδια Δ/νση Δημόσιας Υγείας Περιφερειακής Ενότητας Ζακύνθου, στις περιοχές του Ε.Θ.Π.Ζ.

 

 

Ο Φορέας Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου είναι, πάντα και   σε όλα τα χρόνια της πολύχρονης λειτουργίας του από το 2000 μέχρι και σήμερα, στη διάθεση του Δήμου Ζακύνθου και των αρμόδιων Υπηρεσιών και Φορέων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο προκειμένου να συμβάλει, στο πλαίσιο των δυνατοτήτων του, στην αντιμετώπιση και επίλυση των όποιων προβλημάτων σε ότι αφορά την ποιότητα του παράκτιου χώρου της Ζακύνθου και στην αποτελεσματική διαχείριση των παραλιών ωοτοκίας, παρά τα προβλήματα και τις παραβάσεις του θεσμικού πλαισίου που κατά καιρούς καταγράφονται και καταγγέλλονται.

 

 

Εκ του Φορέα Διαχείρισης του Εθνικού Θαλάσσιου Πάρκου Ζακύνθου

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

Ζάκυνθος Καιρός