Το Τμήμα Εναλλακτικής Διαχείρισης του Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων Νομού Ζακύνθου, παρακαλεί τους επιχειρηματίες για την ορθολογική διαχείριση του χαρτιού,
"όπως πρέπει να τσακίζετε τα χαρτόνια και να διπλώνετε τα χαρτοκιβώτια, και αφού τα τοποθετήσετε το ένα επάνω στο άλλο να τα πιέσετε τόσο ώστε να μειωθεί ο όγκος τους και στη συνέχεια να τα δένετε πριν την τελική τους διάθεση προς αποκομιδή από το όχημα συλλογής.
Με τη σωστή διαχείριση του χαρτοκιβωτίου (διπλώνοντας & τσακίζοντας τις συσκευασίες) πετυχαίνουμε καλύτερη εικόνα στο χώρο προσωρινής αποθήκευσης, αποφεύγοντας τον κορεσμό του σημείου εναπόθεσης από τις συσκευασίες των προϊόντων που διαχειριζόσαστε στις επιχειρήσεις σας.
Εφαρμόζοντας τις παραπάνω ενέργειες δεματοποίησης και εναπόθεσης του χαρτιού σε χώρο πάντα που να είναι προσεγγίσιμος από το όχημα συλλογής, μειώνεται κατά πολύ ο συνολικός όγκος του, με αποτέλεσμα να γίνεται σωστά η αποκομιδή του τόσο σε χρόνο όσο και σε χώρο εντός του αμαξώματος στο όχημα συλλογής, με ότι αυτό συνεπάγεται για την καλύτερη δυνατή εξυπηρέτηση περισσοτέρων σημείων συλλογής κατά τη διάρκεια του δρομολογίου."

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

Ζάκυνθος Καιρός