Ο καιρός στην Ζάκυνθο ΚΑΙΡΟΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΔΕΣ

Τρίτη 24 Απρίλιος 2018
Βιντεοθήκη
Ζωντανά
Εξαρθρώθηκε εγκληματική οργάνωση, τα μέλη της οποίας δραστηριοποιούνταν στην εισαγωγή, μεταφορά, αποθήκευση  και  διακίνηση ηρωίνης στην Κέρκυρα

«Αφορούν σε παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και δράσεις τουρισμού – πολιτισμού – περιβάλλοντος» → Η πρώτη πρόσκληση αφορά στην «Αξιοποίηση συστημάτων ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας σε κτίρια δημόσιας χρήσης και γενικά δημόσιες υποδομές και δίκτυα» (Άξονας 4) με προϋπολογισμό δημόσιας δαπάνης 8.142.000€. 

Οι "Δρόμοι της Ελιάς", Πολιτιστική Διαδρομή του Συμβουλίου της Ευρώπης (ΣτΕ) επιλέχτηκε από τη Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου για χρηματοδότηση από το κοινό πρόγραμμα ΕΕ και ΣτΕ "Routes4U".  Η Ελλάδα, ως ενεργό και ιδρυτικό μέλος της Πρωτοβουλίας Αδριατικής-Ιονίου (ΠΑΙ), συμμετέχει στην εκπόνηση της Στρατηγικής της ΕΕ για την Μακροπεριφέρεια Αδριατικής-Ιονίου (European Union Adriatic and Ionian Strategy – EUSAIR).

Στο δρόμο για την τελική αδειοδότηση του υδατοδρομίου Ζακύνθου βρίσκεται η ΠΕΖ μετά την έγκριση των όρων  της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Λιμενικού Ταμείου Ζακύνθου και της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων, προκειμένου η Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου να αναλάβει τις πρωτοβουλίες και το κόστος για την εκπόνηση και υποβολή τεχνικού φακέλου για την αδειοδότηση του υδατοδρομίου Ζακύνθου.

«Ένας απολογισμός ο οποίος παρουσιάζει πραγματικά το μέγεθος έλλειψης οράματος  για την ΠΙΝ» Με μια σειρά επισημάνσεων, διαπιστώσεων και κυρίως ανάδειξη των ελλείψεων και παραλείψεων , ο Αντιπρόεδρος του περιφερειακού Συμβουλίου,κ. Γιώργος Στασινόπουλος, αποδομεί τον απολογισμό της Περιφερειακής Αρχής Ιονίων Νήσων , επισημαίνοντας ότι, το μόνο που προσφέρει,  είναι  «απαξίωση στον τόπο». Προχωρώντας, μάλιστα, ακόμη περισσότερο,  δηλώνει χαρακτηριστικά ότι  «Ο χρόνος τους τελείωσε ….Η  ΑΝΑΣΑ  του κου Γαλιατσάτου ταξίδεψε τον τόπο μας στο παρελθόν…»