ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΟΛΟ ΤΟ 24ΩΡΟ

Μετά την έγκριση 356 συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου σε ΝΠΙΔ Δήμων, ο Υπουργός Εσωτερικών, Πάνος Σκουρλέτης, με νέα απόφασή του, ενέκρινε τη σύναψη χιλίων έντεκα (1.011) συμβάσεων με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου σε υπηρεσίες ανταποδοτικού χαρακτήρα σε ΟΤΑ α’ βαθμού.
Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 21 του ν. 2190/1994, όπως ισχύει και τις όμοιες του ν. 3812/2009, όπως ισχύει, για χρονικό διάστημα έως οκτώ (8) μηνών.

Ακολουθεί σε επισυναπτόμενο αρχείο η Απόφαση με τις θέσεις ανά Δήμο.

Η ΑΠΟΦΑΣΗ | Προβολή/κατέβασμα
 

 Πηγή:epili.gr

Πηγή: Λογισμικό "Σήμερα"

Ζάκυνθος Καιρός